Annons

Plastanläggning under återuppbyggnad

Ny byggs plastanläggningen upp igen hos Boliden Bergsöe.
Foto: Linda Hallberg.

Den plastanläggning som brann ner under januari 2018 på Boliden Bergsöe är under återuppbyggnad. Arbetet går snabbt, och enligt plan tas anläggningen i drift sommaren 2019.

Annons
 

Den 19 januari 2018 brann plastanläggningen upp. Branden uppstod i slutskedet av installationsarbetet av den nya anläggningen. Redan två dagar branden efter fattade Boliden beslutet att anläggningen ska byggas upp igen.
– Plastseparationsanläggningen är en viktig investering i vårt förbättringsarbete och ger en säkrare produktion för våra anställda, eftersom mindre plast i vår ugn kommer att minska mängden energi i processgassystemet. Dessutom återvinner vi fler komponenter i batterierna, och minskar därmed våra CO2 utsläpp med ca 25 %, säger Fredrik Kanth, chef för teknisk utveckling på företaget.

Bilbatterier består av cirka 10 % plast – varav lite drygt hälften är polypropen (PP) som enkelt kan återvinnas. Marknaden för PP plast är god då biltillverkare idag har bundit sig till att använda en viss procent av återvunnen PP plast till
batterilådor. Plast från de batterier Bergsöe återvinner håller hög kvalité, vilket gör att den lämpar sig väl till nya batterilådor.
– Det här är ett bra exempel på hur vi kan förbättra säkerheten och främja miljönyttan samtidigt som vi skapar ett ekonomiskt värde från vårt avfall, anser Fredrik Kanth.

Plastseparationsanläggningen kan även ge Bergsöe ett bra utgångsläge inför framtida lagstiftningskrav, eftersom plastseparation mycket väl kan bli obligatoriskt enligt EU:s utsläppsdirektiv gällande bästa tillgängliga teknik (BAT) under de kommande åren.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser