Annons

Ny lärarutbildning med lön

Landskrona är en av parterna när det nu introduceras en ny arbetsintegrerade lärarutbildningen. Denna börjar med ett års heltidsstudier på universitet. Sedan följer fyra år med studier, då man läser på sen eftermiddag och kvällstid, och arbetar i en skola på halvtid.

Nu tar Malmö universitet ett nytt grepp för att utveckla lärarutbildningen och redan i ett tidigt skede finns Landskrona med i planerna.  I höst startar en ny grundlärarutbildning där studier kombineras med arbete.

Annons
 

– På det sättet kan vi nå nya grupper som är intresserade av att arbeta i skolan, säger bildningschef Anders Olsson på Malmö universitet.

Ytterst är det ett sätt att få fler att bli lärare och ett sätt att råda bot på den akuta lärarbristen. Det bygger på ett samarbete mellan ett antal kommuner i Skåne och Malmö universitet. Som student söker man en utbildningsplats på Malmö universitet och samtidigt anger man vilken kommun man vill ha sin anställning i. Malmö, Landskrona och Trelleborg är redan med.
Vi har tidigt varit med i processen. Klart är att det rör sig om 40 utbildningsplatser. 20 av dessa är vikta åt Malmö. De övriga 20 kommer det alldeles säkert att bli huggsexa om, säger Carina Leffler förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Landskrona.

– Att vi får del av denna pilot med arbetsintegrerad lärarutbildning ser vi naturligtvis mycket positivt på. Vi har så sent som idag gjort klart med vilka skolor i kommunen som kan komma att bli aktuella, säger Landskronas skolchef vidare.

Under år ett är det studier på fulltid som gäller.
– Då gäller det att tillgodogöra sig ett grundpaket så att man år två är redo att växelvis arbeta och studera, säger Carina Leffler.

Starkare profession
– På Malmö universitet är vi övertygade om att detta ger en starkare professionsförankrad lärarutbildning, säger Anders Olsson.
– Det är studier i växelverkan med yrket. Det finns också en arbetsintegrerad kurs under andra året som samproduceras med skolorna. Vi vet att våra studenter som går den reguljära utbildningen tycker att just kopplingen mellan teori och praktik är svår, men i den arbetsintegrerade lärarutbildningen förstärks just denna koppling.

– Det ska bli spännande att följa hur de lärarstuderande kommer att uppleva denna del av utbildningen, inflikar Carina Leffler.

Hälften av utbildningsplatserna riktar sig till blivande F-3 lärare och hälften till blivande 4-6 lärare. Sammanlagt är utbildningen på fem år där man får en anställning på en skola och lön förhandlas med respektive kommun.
– Det ska bli intressant att se vilka målgrupper vi når med den nya utbildningen, avslutar Carina Leffler.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser