Akut vattenläcka i Öresund

Våren 2011 lades nya vattenledningar ut till Ven. En av dessa misstänker man nu läcker.
Våren 2011 lades nya vattenledningar ut till Ven. En av dessa misstänker man nu läcker.

Ett mindre läckage misstänks på en av de två dricksvattenledningarna till Ven.
– Då det ligger två dricksvattenledningar över till Ven är ingen kund påverkad av läckaget, meddelar Tina Axelsson, informatör på NSVA . I dagsläget är orsaken till läckan okänd.

Läckan misstänks vara på den del av ledningen som ligger i havet. Felsökning med båt och dykare kommer att påbörjas under torsdagen den 10 januari. Första steget är att åka över ledningen med sonar.

Till arkivet