Annons

Hamnoasen vann Skånes arkitekturpris

Arkitektur är mer än hus och byggnader. Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. I år gick priset till HamnOasen som ligger vid Kungsgatan.
Foto: Johanna Jonsson.

Region Skånes arkitekturpris 2018 tilldelades igår HamnOasen i Landskrona.

Annons
 

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne. Vinnaren avslöjades igår på eventet Kreativa Skåne och arkitektbyrån Stadstudio mottog utmärkelsen tillsammans med en prissumma på 50 000 kronor.
– Det mod och kreativitet som präglat projektets aktörer när andra inte vågat satsa är beundransvärt, står det bland annat att läsa i juryns motivering.

Senast 2010 gick Region Skånes arkitekturpris till Landskrona då det vida omtalade 2010 Townhouse på Gamla kyrkogränd premierades.

Det är därmed ingen högoddsare att HamnOasen även tilldelas Landskrona stads stadsbyggnadspris om ett par veckor, eller kniper Hotel Öresund Conference & Spa det priset eller kan Weibullsholm blanda sig i leken? Det finns många spännande hus i Landskrona.

Juryns motivering i sin helhet
Skånes arkitekturpris 2018 går till HamnOasen i Landskrona för ett envist projekt med hög arkitektonisk kvalitet och stora boendekvaliteter. Det är ett lustfyllt projekt som inspirerar och utmanar både föreställningar och det möjliga: arkitekter som byggherre, pool-lyx utan överpris, måttfull exploateringsgrad, förråd på tak och loftgång som mötesplats etc. Varje utmaning i detta projekt tycks ha vänts till ett arkitektoniskt värde. Det mod och den kreativitet som präglat projektets aktörer när andra inte vågat satsa är beundransvärt. HamnOasen som byggt projekt bidrar till att stärka ortens attraktivitet, men ett än större värde kan projektet få för branschen som katalysator för att förändra aktörers roll i samhällsbyggandet. 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser