Annons
Måndagen den 17:e januari
3°C 4.6m/s
Dagens namn: Anton, Tony

Landskrona klättrar uppåt i Lärarförbundets rankning

Ur Lärarförbundets ranking över bästa skolkommunerna i landet kan man läsa att antalet lärare som sjukskrivit sig under 2017 ökade. Totalt sett klättrar dock kommunen i rankingen jämfört med den senaste rankingen.

På torsdagen presenterade Lärarförbundet sin rankning ”Bästa skolkommun” av landets 290 skolkommuner. Landskrona klättrar 55 placeringar i rankningen och hamnar nu på plats 161 jämfört med plats 216 förra året.

Annons
 

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Syftet är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Till grund för rankningen ligger 13 olika kriterier som anses viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat, som till exempel utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, resurser till undervisningen och betygsresultat.
– Vi är mycket stolta över årets positiva siffror, säger Lisa Flinth, ordförande utbildningsnämnden i Landskrona stad.
– Att vi är nummer 11 i landet avseende meritvärdet justerat efter förutsättningar, visar att vårt tydliga fokus på de som har de största utmaningarna ger resultat.

Rebecka Kainulainen är ordförande för Lärarförbundet lokalavdelning i Landskrona och hon är nöjd med resultatet trots att Landskrona kommun bara hamnar på plats 161 av 290.
– Vi tar in 55 placeringar och det är naturligtvis bra, säger hon till Landskrona Direkt.
– Så klart så kan mycket göras bättre men jag tycker att vi är på rätt väg, säger hon.

Att hon känner sig övertygad beror på att den ranking som presenterades idag handlar om händelser från förra året.
– Ett av det områden som vi tappade placeringar på är Friska lärare. Sänkningen beror på händelser i enskilda enheter förra året. Vilka enheter det rör sig om vill jag inte offentliggöra. Dessa brister är dock till stor det tillrättalagda vilket innebär att siffran kommer att förbättras till nästa års undersökning.

Beträffande just lokalavdelningen så är det bara en punkt på rankingen som dom varit involverad i.
– Det är punkten Avtalspart. Den delen har vi svarat på. Men även här känner jag att vi har fått mer gehör. Det märks bland annat på att lönerna ökat. Genom fortsatta diskussioner och samarbete kring verksamhetsfrågor, kompetensutveckling och arbetsmiljö finns fortsatta möjligheter för staden att klättra i rankingen kring avtalspart, säger Rebecka Kainulainen.
– Övriga punkter i rankingen bygger helt på statistik.

Rebecka Kainulainen menar dock att det fortfarande finns mycket att arbeta med.
– De tuffaste utmaningarna vi har är arbetsmiljön och arbetsbelastningen. Blir vi bättre på dessa två områden så kommer sjukskrivningarna att minska. Just att lärarna ska få vara lärare och inget annat är något som vi vill att vår huvudman, det vill säga kommunen, ska arbeta hårt med. Sker detta så kommer vi att fortsätta att klättra i rankingen, säger fackordföranden.

Från utbildningsförvaltningen uppger man att samarbetet mellan dom, politiken och facken fungerar allt bättre och att samarbetet kommer att bära frukt.
– Vi har format partsgemensamma arbetsgrupper med arbetsgivarrepresentanter från Kommunal och Lärarförbundet för att få hållbara resultat. Gemensamt sätter vi fokus på insatser som bidrar till ökad hälsa. Exempelvis har vi som arbetsgivare tillsammans med de fackliga organisationerna, tagit fram ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att både kort- och långsiktigt ha en god arbetsmiljö i fokus. Vi har även skapat bättre förutsättningar för Lärarförbundet att aktivt arbeta med att öka andelen friska lärare. Medarbetarnas hälsa är alltid prioriterad, men vi har än så länge inte fått full effekt på våra insatser, säger Mattias Wald, tillförordnad förvaltningschef.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser