Ny vattenledning i östra Landskrona

På måndag kommer inkoppling av ny vattenledning att ske på Hantverkargatan 57-69 + 64-88, Kolonigatan 32 + 34 samt Vintergatan 12. Fastigheterna blir under tiden utan vatten. Arbetet beräknas pågå kl 14-18. 

Avloppsledningen som ligger i gatan idag är en kombinerad ledning, vilket innebär att både dag- och spillvatten avleds via denna ledning. Denna kombinerade ledning kommer att ersättas av två ledningar i gatan, en ledning för spillvatten och en för dagvatten, ett så kallat duplikatsystem. Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskas också, uppger NSVA och  uppmanar de boende att tappa upp vatten innan avstängningen. 

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Spola då kallvatten till dess att vattnet åter är klart igen.

Startdatum: 2018-11-05 14:00 Beräknas klart: 2018-11-05 18:00

Till arkivet