Annons

Så ser visionen ut runt kyrkan

Utifrån denna visionsskiss arbetar Landskrona stad nu med området runt Sofia Albertina kyrka. Här syns bland annat en ny lekplats i parken samt en parkeringsplats längs med Drottninggatan. Framför kyrkan blir ett gångfartsområde vilket innebär  att här får man inte föra sitt fordon, bil, cykel eller moped, i högre hastighet än i gångfart och att föraren har väjningsplikt mot alla gående på gatan.

Framåt vårkanten ska omgivningen närmst Sofia Albertina fått en helt ny gestaltning.
Då ska förhoppningsvis såväl parken, gatorna, som den öppna planen framför kyrkan vara färdigställda.

Annons
 

Det arbetas febrilt på Kungsgatan och har gjort så ett tag nu. Till inte minst omgivningens stora lättnad står det nu klart att någon typ av invigning kommer att ske, antagligen i november.
– Datum för detta är ännu inte fastställt men det ska vara klart i november, informerar stadsmiljöchef Tora Broberg.

Frågan är då hur den nya platsen framför stadens pampiga kyrka ska komma att se ut.
– Platsen kommer att smyckas med en stor ovalformad plantering, berättar Tora Broberg.
– Delar av formen anläggs som ett trädäck, säger hon och förklarar att detta kommer att utgöra en rejäl sittyta.
– En andra del blir ”Bastionen”, en muromgärdad plats med bänkar och träd. Mellan dessa anläggs en vattenskulptur.

Skulpturen i sig har denna gång inte inhandlats från någon konstnär utan staden har själv gjort den  i samarbete med Jais Arkitekter.
– En stor svart rektangulär sten från vilkens mitt vatten kommer att bubbla upp och rinna över, förklarar Tora Broberg.

Staden och Landskrona församling för just nu förhandlingar om utformningen av själva parken samt kring finansieringen av dessa nya inslag, vilket bland annat inkluderar en ny lekplats.
– Klart är att Drottninggatan längs parken och den nya parkeringen (se skissen ovan) kommer att byggas enligt plan och färdigställs under våren 2019, säger Tora Broberg.

På visionsskissen syns en bil körande på den nuvarande gång- och cykelvägen jämte kvarteret Falken. Det är ingen hemlighet att kommunen här har planer på en enkelriktad gata ner mot nya hotellet men ännu är inga beslut tagna.
–  Ett planprocessarbete pågår, avslutar Tora Broberg.

I november ska platsen mellan kyrkan och nya hotellet vara klar.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser