Var bor du lilla råtta?

En liten råtta som trippade fram längs med Ödmanssonsgatan idag. Foto: Läsarbild.
En liten råtta som trippade fram längs med Ödmanssonsgatan idag. Foto: Läsarbild.

På sistone har läsare rapporterat att råttor har blivit allt synligare i Landskrona, något som på inget sätt överraskar då väg- och anläggningsarbete skrämmer upp råttorna till ytan.  Senast idag fick vi en råttbild från en läsare som på sin promenad längs med Ödmanssonsgatan upptäckte gnagaren vid  Saluhallstorget.

Sällan har det grävts mer i stadens gator än vad som sker just nu. Utöver allt det positiva med fiber åt alla Landskronabor och att det snyggas till på gator och torg medför det att råttor blivit en allt mer vanlig syn.

På teknik- och serviceförvaltningens driftavdelning förnekar man dock bestämt att problemet skulle vara större i Landskrona än annorstädes.
– Råttor är ett problem i Landskrona i likhet med andra städer, uppger Anneli Erson, park- och naturingenjör vid teknik- och serviceförvaltningen.

I fjol höstas var problemen med råttor vid Wrangelskaparken uppmärksammade.
– Vi har fortsatt elektriska fällor utsatta i Wrangelskaparken samt vid St:olovssjö. Antalet rapporter om råttproblematik i parker har vi sett en nedgång av under sommaren men vi vet att råttorna söker nya vägar och skräms upp till ytan vid väg- och anläggningsarbeten i staden. Vi har fällor utplacerade i staden som flyttas om de slutar slå. Utöver detta arbetar vi med NSVA och Anticimex med slagfällor i ledningar, avslutar Anneli Erson.

Till arkivet