Annons

På plastjakt runt våra skolor

Ett 50-tal klasser i Landskrona och Svalöv plockar i veckorna plast runt sina skolor. Allt för att undvika att detta hamnar i naturen eller som mikroplaster i våra hav. En stor eloge till dessa 1100 eleverna!

Under oktober månad ger sig elever i Landskrona och Svalöv ut på plastjakt i skolans närmiljö. Via LSR bidrar därmed varje klass som deltar med 1 000 kronor till att rensa världshaven på plast. En viktig insats, för i haven hamnar varje år runt 10 miljoner ton av den plast vi använder.

Annons
 

Förra året deltog 16 klasser i Plastjakten. Resultatet blev att eleverna belönades genom att LSR skänkte totalt 16 000 kronor för att bekämpa plasten i världshaven. I år är nästan 50 klasser och sammanlagt cirka 1 100 elever engagerade i insatsen.
– Plast är bra till mycket. Det är ett viktigt material i dagens samhälle. Dessvärre hamnar plasten ofta i naturen och har blivit ett stort miljöproblem. Genom skolbarnens insats hoppas vi, förutom en plastfri miljö och ett renare hav, på att deras engagemang ska bidra till att medvetandegöra oss vuxna. Vi behöver minska avfallet, och om det ändå uppstår, hantera det rätt, säger LSR:s VD Robert Svensson.

Diplom till alla klasser
Under veckorna 40-44 ställer LSR ut speciella kärl för Plastjakten med dekaler som visar vad eleverna ska lägga där. Eleverna får också det material de behöver, som påsar och handskar. LSR producerar även en affisch för skolan som berättar att den deltar i Plastjakten.

Alla klasser som är med får också ett diplom som anger hur mycket klassen samlat in.  Hela beloppet som LSR anslår för klasserna som plockar plast skänker det kommunala renhållningsbolaget till The Ocean Cleanup, theoceancleanup.com – en organisation som satsar på att få bort 50 procent av plasten i Stilla Havet inom 5 år. Och all plast i oceanerna till 2050.

Ivriga och engagerade elever bidrar alltså nu till att minska plasten både i närmiljön och i de stora oceanerna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser