Danska politiker uppmanas utreda Europaspåret

Torkild Strandberg har fått motta ett flertal hotbrev. Nu är två män åtalade misstänkta för hoten samt för att ha sprängt sönder hans köksfönster.
Valrörelsen är över för denna gång och Torkild Strandberg är tillbaka i den politiska vardagen, vilket på torsdagen innebar en resa till Köpenhamn för att på plats försöka övertyga danska politiker om att även de borde utreda Europaspåret.

Igår träffade företrädare för Landskrona stad Transportutskottet i det danska Folketinget. På mötet argumenterade Landskrona stad för att järnvägsförbindelsen Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn ska utredas som alternativ till en järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

För tillfället pågår en gemensam dansk-svensk utredning av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
– Men ett viktigt element saknas i utredningen – Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn, säger säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

På torsdagen  träffade företrädare från Landskrona stad det danska Transportutskottet i Folketinget med budskapet att järnvägsförbindelsen mellan Landskrona och Köpenhamn, Europaspåret, bör ingå i den dansk-svenska utredningen som alternativ till järnvägsförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör.
– Det finns många fördelar med att flytta en ny järnvägsförbindelse under Öresund från Helsingborg några mil söderut till Landskrona. Från Landskrona kan man bygga en järnvägsförbindelse som också kan hantera godståg vilket man inte kan från Helsingborg. Samtidigt skulle restiden från Helsingborg till Köpenhamn faktisk bli mycket kortare med Europaspåret än med HH-förbindelsen. 25 minuter i stället för 45 minuter, säger Torkild Strandberg och understryker vikten av att danskarna tar med sig Landskronas planer i utredningen.
– Därför tycker vi det är viktigt att man tittar noggrant på Europaspåret när man planerar för en ny Öresunds-förbindelse vilket vi nu har framfört för de danska transportpolitikerna, säger Torkild Strandberg.

Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn skulle minska restiderna mellan många orter i Skåne och Köpenhamn märkbart, vilket skapar en större och mer effektiv arbetsmarknadsregion. Europaspåret skapar också en effektiv godskorridor mellan Skandinavien och kontinenten som avlastar Öresundsbron och Köpenhamns flygplats. När Fehmarn-förbindelsen öppnar väntas godstrafiken öka med 80 procent vilket gör behovet av en godslösning ännu mer angelägen.
– Det är viktigt att vi fokuserar på vilka utmaningar en ny Öresundsförbindelse ska lösa och att beslutsfattarna får ett komplett beslutsunderlag. Jag tycker att de danska politikerna visade stort intresse för Europaspåret i dag och jag ser optimistiskt på att Europaspåret kommer att ingå i den dansk-svenska utredningen, avslutar Torkild Strandberg.

Fakta om Europaspåret:
Europaspåret är ett förslag på en ny järnvägsförbindelse under Öresund för både regional-, fjärr- och godståg. Europaspåret gör resor inom Öresundsregionen avsevärt kortare och knyter ihop regionen med resten av Skandinavien norrut och mot kontinenten söderut. Med Europaspåret kan personer och gods enkelt, snabbt och miljövänligt ta sig runt i regionens alla hörn. När restiderna inom regionen förkortas blir den gemensamma arbetsmarknaden mer effektiv och produktiviteten och tillväxten ökar. Med Europaspåret kommer mer gods att transporteras på järnväg istället för lastbil, vilket både är positivt för miljön och skapar mindre trängseln på vägarna.

Kostnaderna för kommunen under  2017 och 2018 är 1 650.000 kronor för Europaspåret. I detta ingår annonsering, marknadsföring, projektledning samt medverkan på Fehmarn Beltdagarna (2018), Nordic Rail Elmia (2017) och Almedalen (2017).

Till arkivet