Åretruntboende i kolonier en svårknäckt nöt

Såhär föreslår stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona att Axeltofta koloniområde ska se ut 2021.
Såhär föreslog stadsbyggnadsförvaltningen häromåret att Axeltofta koloniområde ska se ut 2021 efter att det flyttas till andra sidan Axeltoftavägen och gett plats för 27 kolonilotter samt 30 fritidshus.

VALFRÅGOR I SKUGGA. 2004 år skrev Landskrona Direkt att man från kommunens sida gjort klart att åretruntboende inte kommer att accepteras i kolonier samtidigt hotades då 30-talet koloniinnehavare i Kopparhögarna av vräkning.  Under senare år har även Axeltofta varit i fokus för permanent boende i kolonierna. 
Under kommande mandatperiod har en flytt av Axeltofta koloniområde aviserats till 2021. Dock kommer då långt ifrån alla att få nya kolonilotter. I de planer som presenterades för två år sedan saknades cirka hundra lotter jämfört mot dagens. Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över regelverket för samtliga koloniområde samt göra dessa likartade. Något som lär komma på politikernas bord framåt vintern.  Noterbart är att man på stadshuset inte ens har en uppskattning på hur många som är bofasta i sin koloni idag. Vad anser då politikerna om åretruntboendet?  Vi ställde frågorna: Är det okej att bo året runt i sin koloni? Om nej, varför gör politiken inte något åt detta?

Sven Svederberg, Centerpartiet
– Detta är inte ok som det är nu. På kolonierna finns till exempel enbart sommarvatten. Det finns två vägar att gå antigen att beivra förbudet eller att kommun och koloniägare investerar och gör det möjligt att bo kvar året runt. Vi inom Centerpartiet skulle kunna tänka oss att utreda frågan.

Kikki Lenander, Vänsterpartiet
– Nej, men vi vill inte från ena dagen till den andra ”kasta ut” dom som gör det. Vi vill istället se en ändrad bostadspolitik i kommunen och att Landskronahem tar ett större socialt ansvar. Det behövs byggas mer hyresrätter som alla har råd att bo i, i hela kommunen. På grund av hyrespolicyn finns det idag grupper som inte har möjlighet att hyra en bostad på grund av exempelvis låg inkomst och då kan koloniboende vara ett alternativ för att få tak över huvudet.

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet
– Nej.

Torkild Strandberg, Liberalerna
– Nej. Det bedrivs ett att arbete som handlar om att få likartade regler för alla områden, men också möjligheter att se till att reglerna följs. 

Johanna Ivarsson, Feministiskt initiativ
– Nej.

Jonas Esbjörnsson, Socialdemokraterna
– Nej. Vi har lagt förslag på att bygga fler hyresrätter för vanligt folk i Landskrona kommun. Detta har tyvärr sagts nej till av treklövern med stöd utav SD.

Torbjörn Brorsson, Moderaterna
– Nej, utifrån att det bland annat saknas vatten och avlopp i kolonierna. Skulle man dra in detta så skulle det medföra stora förändringar i planeringen av dessa områden och de skulle då jämställas med åretruntboende och det är helt andra krav. Frågan är i högsta grad aktuell och stadsbyggnadsförvaltningen tittar just nu närmre på kolonierna och vad som måste förändras och förbättras. Troligtvis kommer detta att presenteras för politiken vid årsskiftet.

Stefan Olsson, Sverigedemokraterna
– Svår fråga som ingen verkar vilja ta tag i på riktigt. Problemet är att en del av de som bor året runt i sina stugor, många gånger gör det pga. de kanske har skulder eller inte tillräckligt med inkomst för att kvalificera sig för att få hyra en lägenhet. Staden måste ta tag i frågan på riktigt. Ska vi lägga in vatten och avlopp, eller ska vi inte. I ett koloniområde får du inte bo året runt, då får man i så fall klassificera det som ett fritidsboendeområde. En del har lagt ner stora pengar på sin stuga, ska kommunen lösa in den då? Viktigast att det blir samma regler inom varje koloniområde.

 

Relaterade artiklar: 

 

Till arkivet