Annons

Debatt: Nej, Sverigedemokraterna är inget arbetarparti

Vem tar arbetarnas parti? Socialdemokraterna har utmanats tidigare om vem som är landets arbetarparti. Vid valen 2006 0ch 2010 sa sig moderaterna värna arbetarklassen mest. Även SD har gett uttryck för att vara “Sveriges enda arbetarparti”. Nu går 16 förre detta socialdemokratiska toppolitiker och fackföreningsrepresentanter till motattack i ett debattinlägg.

Sverigedemokraterna skyr inga medel i sina ansträngningar att kidnappa begreppen folkhem och arbetarparti. Men eftersom metoderna är grundfalska är det vår uppgift att i folkupplysningens tjänst avslöja falskspelet.
För det första är grundvalen för det socialdemokratiska folkhemmet gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Detta går stick i stäv med det apartheidliknande SD-hem som skiljer på människor efter etnicitet och härkomst och mellan fattig och rik. I P1 Morgon betecknade Jimmie Åkesson utlandsfödda arbetare i den svenska sjukvården som låtsasjobb. Det är i själva verket en grov förolämpning mot all vårdpersonal i den svenska sjukvården som skulle rasa samman utan dessa utlandsfödda arbetares insatser.

Annons
 

För det andra visar sverigedemokraternas framfart i Sveriges riksdag att partiet är så långt från ett arbetarparti som man bara kan komma. På punkt efter punkt kan man belägga partiets högerposition i deras riksdagsmotioner.

 • SD vill försvaga anställningstryggheten. Tillsammans med b-alliansen kräver SD att
  undantaget i turordningsreglerna utökas från två till fem anställda.
 • SD vill försvaga arbetstagarnas fackliga styrka genom att förstatliga a-kassan.
 • SD är det enda parti som röstat nej till skärpta åtgärder mot tidsbegränsade anställningar.
 • SD vill försvaga skyddet för sjuka genom att tillsammans med alliansen återinföra stupstocken i sjukförsäkringen
 • SD står längst till höger i synen på kvinnors rättigheter. Partiet motsätter sig kvotering för ett mer jämlikt arbetsliv och vill som enda parti strama åt abortpolitiken.
 • SD accepterar att välfärdskoncerner får göra obegränsade vinster på skattebetalarnas bekostnad.
 • SD säger nej till kolllektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling.
 • SD:s skatteförslag gynnar höginkomsttagare på bekostnad av låginkomsttagare. Om partiets
  skatteförslag blev verklighet skulle en person med en månadsinkomst på 100 000 kronor få
  en skattesänkning på 46 000 kronor.

Tala om falskskyltning av ett parti som på område efter område vill försvaga de svenska löntagarnas intressen och som i fråga efter fråga gör gemensam sak med de svenska högerpartierna. Detta inte minst mot bakgrund av SD:s tämligen oblyga och ohämmade framfart i Landskrona. Sveriges verkliga arbetarparti är och förblir socialdemokraterna.

Bengt Silfverstrand, fd riksdagsledamot
Bosse Bernhardsson, fd riksdagsledamot
Cecilia Lindh, fd kommunalråd
Tomas Nordström, fd kommunalråd
Inger Jarl Beck, fd riksdagsledamot
Bengt Larsen, fd LO-sektionsordförande
Lars Friman, fd ombudsman Kommunal
Claes Block, fd LO-distriktsordförande
Torbjörn Lövendahl, fd kommunalråd
Anita Schersten, fd riksdagsledamot
Bengt Holgersson, fd ordförande i Landstingsförbundet
Lars-Erik Lövdén, fd riksdagsledamot och statsråd
Tord Persson, fd ordförande i Byggnads avd. 7
Karin Lyberg, fd kommunalråd
Tommy Nilsson fd kommunalråd
Anders Karlsson fd riksdagsledamot
Samtliga undertecknare är socialdemokrater

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser