Annons

Unga jobbar för minskat tobaksbruk

En intensiv och rolig feriepraktik har dessa sex Landskronaungdomar haft där man fokuserat både på kunskap om tobak och dess skadeverkningar samt olika strategier på hur man kan förmedla information på. Foto Sofie Wilén.

Under tre veckor i sommar arbetar ett trettiotal ungdomar i Skåne med att ta fram egna informationskampanjer för högstadieungdomar med syftet att minska tobaksbruket. Projektet samordnas av Länsstyrelsen Skåne och från Landskrona deltar sex ungdomar tillsammans med sin handledare Sofie Wilén, Landskrona stads ANDT-koordinator.

Annons
 

En annorlunda feriepraktik har just nu  Emil Lund, Dalila Osmanovic, Hampus Friberg, Hannah Lindbäck, Isabella Lundin och Amanda Egvärn.  Under tolv dagar har ungdomarna fått läsa på och lyssnat till föreläsningar för att lära sig mer om tobakens risker för hälsa och miljö.

Feriearbete med fokus tobak, som satsningen kallas, är en del i arbetet för att nå målet i Tobacco Endgame eller ”Rökfritt Sverige 2025”. Det är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av flera organisationer som arbetar tobaksförebyggande och som regeringen har ställt sig bakom.

Det speciella sommarjobbet ingår som ett av de arbeten som kommuner erbjuder ungdomar under sommaren och varar i tre veckor. Under hösten ska resultatet av arbetet presenteras för elever på högstadiet.
– Till hösten ska våra ungdomar, under tre dagar, åka ut till årskurs 7 och 8 och på Västervångskolan och Seminarieskolan och delge sina erfarenheter med en förhoppning om att förebygga och minska tobaksbruket bland unga, säger Sofie Wilén.

– Vi hoppas att detta kommer att bli ett återkommande projekt så att ytterligare elever kan delta och sprida informationen till fler skolor kommande år.

De ungas nyvunna kunskaper om tobak och dess skadeverkningar ska även spridas till stadens politiker.
– Ungdomarna har också fått i uppdrag att ta fram goda råd till politiken om tobaksförebyggande insatser i Landskrona. Vi har kontaktat Torkild Strandberg och har en förhoppning om att ungdomarna ska få en inbjudan till kommunstyrelsen i höst, säger Sofie Wilén.

– Ungdomarna har en massa förslag och idéer om hur vi kan minska tobaksbruket i vår stad och på så sätt få en bättre folkhälsa. Deras förslag och tankar hur vinsten av ett minskat tobaksbruk kan gynna den idag så tajta budgeten inom många förvaltningar, bland annat utbildningsförvaltningen, kommer de att presentera i ett pressmeddelande samtidigt som de presenterar sina förslag till politiken, avslutar Sofie Wilén.

Med andra ord lär vi få återkomma till feriepraktikanterna om några månader.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser