Spar på vattnet uppmanar NSVA

Vattenförbrukningen är på en fortsatt hög nivå – dina val gör skillnad. NSVA uppmanar till fortsatt sparsamhet med kranvattnet.

Dricksvattenförbrukningen ligger fortfarande högt och behöver ner ytterligare. I de flesta kommuner inom NSVA har förbrukningen sjunkit något, men det är återhållsamhet som gäller även framöver.

I kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv, som får vatten från Sydvattens anläggning, är det produktionskapaciteten som är den kritiska punkten, till skillnad från kommunerna Åstorp och Båstad som har egen dricksvattenproduktion.
– Åstorps kommuninvånare visar på en vattensmart förmåga och är inne på rätt spår. Fortsätt så och tack för att ni hjälper till med att spara på vattnet, säger Jonas Håkansson, chef Dricksvatten, NSVA.

Här hittar du lite tips på hur du kan bli vattensmartare

Dricksvattenförbrukningen i Landskrona.
Till arkivet