Annons

Hämta en låda ifall krisen kommer

Denna skrift har delats ut till samtliga hushåll i landet. På fredag kan du hämta en låda som du kan fylla med förnödenheter som de tipsar om i häftet – om krisen kommer.

Du har säkert fått den i brevlådan. Den där lilla skriften som informerar om vad du bör känna till om landet av en eller annan anledning skulle hamna i en nationell kris. Utdelningen är ett led i Krisberedskapsveckan 2018 vilket är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Kommunerna i familjen Helsingborg, i vilken Landskrona är med, deltar i Krisberedskapsveckan och har tagit fram en gemensam kampanj och på fredag kan du träffa representanter från Räddningstjänsten i Landskrona.

Annons
 

– Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Eva Lövbom, räddningschef i Landskrona.

På fredag kommer Räddningstjänsten i Landskrona att befinna sig vid den nya vänthallen vid stationen på Östervångs Plan för att prata om krisberedskap samt dela ut krislådor som man själv kan fylla.
– Genom att dela ut lådor som den enskilde invånaren själv kan fylla och information om vad den ska fyllas med hoppas vi att våra invånare blir stärkta inför kriser och tänker ”jag klarar en vecka!”, säger Göran Tesfai Skoglund, ordförande för krishanteringsrådet i familjen Helsingborg.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser