Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Grus i kommunikationsmaskineriet

Gruset på Kungsgatan avslöjar kommunikationsbrister på fler plan än att gatan grävts upp nio gånger.

I förra veckan skrev vi om Maths Backelin som bor på Falken. Damm och smuts har sedan ifjol somras yrt upp från Kungsgatan och in i hans hörnlägenhet på tredje våning.
– Inte en sommar till, ansåg hyresgästen vars irritation och ilska fick honom att skriva en insändare till Planket om eländet.

Annons
 

Maths Backelin skrev den 20 april en insändare på Planket om de störningar han utsattes för som granne till nybygget på Stadskajen (Jönsaplan).  En insändare som Landskrona Direkt också såg till att informera teknik- och serviceförvaltningens chef Robert Svensson om.

En månad gick och störningarna fortsatte med oförminskad intensitet. Gatan under Maths Backelins balkong grävdes dessutom upp för nionde gången. Han hade dessförinnan enligt egen utsago kontaktat såväl miljöförvaltningen som stadsdirektör Christian Alexandersson och skickat kopior till stadens starke politiker, Torkild Strandberg (L).

Nu var han med fog ordentligt upprörd. Svaren från tjänstemännen och politikern uteblev nämligen.
– En oacceptabel nonchalans, ansåg han.

Något han får stöd för i stadens egen kommunikationspolicy.
”Kommunikation har en betydelsefull roll för utvecklingen av Landskrona stads varumärke,  för verksamheter och för kommunen som helhet. Därför ska kommunikationsaspekten alltid tas hänsyn till.”, står där bland annat att läsa  i policyn och att riktlinjen för svar på e-post  ska åtföljas inom 24 timmar på vardagar.

Efter att artikeln publicerades i torsdags, har bollen kommit i rullning.
Landskrona Direkt gör skillnad. Klockan 23:12 skickade Christian (Alexandersson) ett mejl. Det skall bli spännande att se vilka åtgärderna blir, meddelade Maths Backelin dagen efter att nyheten publicerats.

Landskrona Direkt kontaktade samtliga berörda tjänstemän inklusive kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) och frågade varför man inte återkopplat till medborgaren.
– Jag förutsätter att de som berörs av en sådan fråga svarar. Jag är övertygad om att detta kommer att åtgärdas, sa Torkild Strandberg som uppfattat att det mejl han fått var för kännedom.
–  Jag kan inte bedöma om detta är något man ens kan göra något åt. Det är torrt ute och det byggs mycket, vilket ju i grunden är positivt.

Robert Svensson på teknik- och serviceförvaltningen säger att han agerade så snart insändaren på Planket nått honom.
–  Jag informerade inblandade parter om synpunkterna som jag fick den 20 april. Uppenbarligen har dessa inte återkopplats till Maths. Jag gör så att jag tar förnyad kontakt under dagen, säger han.

Kommunen spärrade också av Kungsgatans sträckning utanför Sofia Albertina kyrka för ordinarie trafik sedan artikelns publicerats i torsdags.
– Det görs tills dess att förhållandena tillåter att trafiken släpps på igen, säger Robert Svensson.

Enligt Robert Svensson fick de som är verksamma i området under fredagen också påminnelse om att den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet, helt i enlighet med Landskrona stads allmänna lokala ordningsföreskrifter.
–  Detta kan till exempel ske genom dammbindande åtgärder, menar Robert Svensson.

Efter påtryckningar kommer också ett svar från stadsdirektör Christian Alexandersson.
– Att jag inte svarat tidigare skall inte tolkas som jag ignorerat frågan. Jag har tagit frågan i  organisationen och har grundsynen att lösningar skall komma den ”rätta” vägen från där ansvaret ligger närmast.

– I det här fallet och som jag svarade Maths är projektet med Stadskajen inne i ett skede där många aktörer samsas på en mycket begränsad yta med en mängd olika arbetsmoment och där exploatören har den första etappen för inflyttning nu i mitten av juni.

– Kombinationen med vår ovanligt fina start på sommaren har naturligtvis hjälpt till i att det dammat extra mycket.

– Att Maths inte fick något svar snabbare är beklagligt och där kan vi bli bättre, avslutar Christian Alexandersson.

Jo tack, trots upprepade frågor i ämnet har inte Jörgen Hanak chef för miljöförvaltningen inte svarat.
Ett annat exempel från i veckan: Efter lång väntan  fick Landskrona Direkt svar, eller inte, på en fråga rörande  en av kommunen prisbelönt fotograf där vi undrade hur mycket och varifrån pengarna tagits.
– Hittar inget, löd svaret från stadsledningskontoret, 32 dagar (!) efter att frågan ställts.

Tipsa oss!
Har du råkat ut för att kommunala politiker eller tjänstemän struntat i att svara på en fråga du mejlat till dem?
Är du också trött på styvmoderligheten?
Tipsa oss!  Skriv kortfattat vad du råkat ut för och vem du var i kontakt med.
Mejla till info@landskronadirekt.com.

Läs mer: Redan för två år sedan undersökte Oscar Niemi (då praktikant) i en artikelserie hur snabbt kommunen svarade på mejl.  Svaret på undersökningen fick nog anses vara nedslående för kommunen och bot och bättring utlovades.

En kommentar till "Grus i kommunikationsmaskineriet"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Plötsligt händer det

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser