Annons

Staden gör en halv pudel om uteserveringarna

Det är här i den gyllene triangeln mellan Fellini, Harrys och Yazou som det kommande vecka är högsta prioritet enligt stadsmiljöchef Tora Broberg att gågatorna omgestaltas först.

I onsdags gick Landskrona stad ut med ett mejl till ett antal krögare om att deras tillstånd att driva uteservering är indraget under maj och juni. Efter att Landskrona Direkt i förmiddags rapporterat om händelsen gör nu staden delvis en pudel.

Annons
 

– Vårt mål är att få renoverat gatorna utan att störa varken handeln eller serveringarna. Detta är näst intill omöjligt utan en viss påverkan då serveringarna värnar om perioden april till september och handlarna om perioden oktober till december, säger stadsmiljöchef Tora Broberg och menar samtidigt att formuleringen i mejlet till krögarna var ”ett missförstånd”.
– Krögarna har fortsatt tillstånd. De skall kunna bedriva servering utomhus. Informationen som gått ut är ett missförstånd.

Det är Akea som är entreprenören som ska bygga om gågatorna i etapp 1 till en kostnad av 3,6 miljoner kronor. Enligt avtalet som Landskrona Direkt tagit del av ska jobbet påbörjas den 19 maj och vara slutfört senast den 30 juni.
– Vi har haft flera möten med entreprenören kring vikten av att arbetet går smidigt och snabbast möjligt med så lite påverkan som möjligt för näringsidkarna och uppfattar att de är helt införstådda med utmaningen, säger Tora Broberg.

I mejlet till krögarna talas det om två etapper, nu har ytterligare en tillkommit.
– Gågatorna kommer att byggas om i tre etapper. Vi gör allt vad vi kan för att undvika de tidpunkter som handlare och café/restauranger med sina uteserveringar har sina bästa tider. Oavsett det så är det svårt för entreprenörerna att hinna genomföra ombyggnaden på den tid som är önskvärd eftersom arbetena inte är möjliga att genomföra under de återstående tre månaderna på året, januari-mars, säger Tora Broberg.

Frågan är då vilka restauranger som berörs av omgestaltningen av gågatorna i innerstaden.
– La Perla Pizzeria, Fellini, Harrys, Yazhou, Pizzeria Rhodos, Tycho Brahe, Edu sushi, Expresso House, Rak Thai och Chaina Palace, rabblar Tora Broberg.
– Fellini kommer att behöva plocka ner tre till fyra sektioner av sitt vindskydd under arbetes gång. Det arbetet har högsta prioritet.

Nyöppnade Yazhou har en bastant uteservering.
– Denna är fäst i väggen och inte i markplan så denna behövs inte plockas ner, säger Tora Broberg.

Det rotas och grävs på flera håll i staden just nu, samtidigt som det också planeras för nya gator, trots detta ska man alltså sätta igång ett nytt projekt på Nygatan under kommande vecka. En sträckning som på ett ungefär är jämförbar med Fabriksgatan.  De boende där vet att man inte omgestaltar en gatstump på 5-6 veckor.
– Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar inte för Fabriksgatan.  Jag hänvisar till Robert Svensson (förvaltningschef för teknik – och service) i det projektet.  Nygatan beräknas stå klart innan den 2 juli, säger hon som inte gör några utfästelser om kompensation vid eventuella förseningar.
– Kommunen betalar inte ut sådana ersättningar, säger hon.

Vilka olägenheter räknar ni med för handel, krogar och boende i området under arbetets gång?
– Det kan bli viss störning i form av buller, damm, byggtrafik, transporter etcetera . Detta sker i sådana fall endast under dagtid.

Är projektet samordnat med alla instanser?
– Kommunen internt är samordnade.  Beträffande etapp 2 som kommer att ske till våren 2019 är vi dessutom samordnade med NSVA och de kan inte innan dess. Vi har även haft dialog med fastighetsägare samt Landskronasamverkan.

På vilket vis kommer cityhandeln och krögarna att gynnas och bli mer attraktiv av en omgestaltning?
– En attraktiv stadsmiljö är central för att upplevelsen skall vara positiv. En nedgången stadskärna, där även ledningsunderhåll behövs, fungerar inte bra och kan göra att boende och besökare uppfattar stadskärnan mindre trevlig att tillbringa tid i. Ombyggnaden av gågatorna syftar främst till att skapa en mycket attraktiv miljö så att fler väljer att äta, shoppa och ta del av Landskrona kulturutbud.

När fick berörda krögare men även andra näringsidkare runt stråken besked om att arbetet nu ska sättas igång?
– Vi har arbetat i två år med projektet. Under den tiden har vi kontinuerligt informerat fastighetsägare samt genom Landskronasamverkan, svarar hon.

Men informationen som det blev ”missförstånd” kring gick ju ut först i onsdags?
– Jag kan inte svara på varför det blev så men det är olyckligt. Jag har förstått att det blev upprörda känslor.

Vad skulle krävas för att arbetet skulle flyttas fram?
– Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detta arbetet är den bästa lösningen och arbetet påbörjas nästa vecka, avslutar Tora Broberg.

Brevet som blev till “ett missförstånd”.

Läs mer:

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser