Annons

Politiker kritiska till gågatuarbete i sommar

Tidigare idag avslöjade vi kommunens planer om att renovera ett flertal gågator i centrala Landskrona. Det anmärkningsvärda var att ett flertal krögare fått sina uteserveringstillstånd indragna under maj och juni, två oerhört viktiga månader för restaurangerna. Landskrona Direkt har ställt följande fråga i ett mejl till stadens fem kommunalråd: Hur ställde sig ditt parti i frågan om ombyggnaden av gågatorna denna gång? Tre av fem kommunalråd svarade.

Annons
 

Svaren i den ordning de kom oss tillhanda.

Jonas Esbjörnsson (S)
– Detta är för mig ett riktigt konstigt beslut. Ingen taktkänsla. Om detta arbete ska göras bör det vara rimligt att göra arbetet till hösten. Att mitt under sommaren göra detta jobb när centrum besöks av turister och krogarna har som mest besök är illa.

Stefan Olsson (SD)
– Vi har tagit beslut om att omgestalta gågatorna för länge sedan. Det ligger dock nu hos stadsbyggnadsförvaltningen och Tora Broberg. Det sades vad jag vet, ingenting om att uteserveringarna skulle stängas och jag har inte alls hört något om det.
Vad jag förstår så har man haft en dialog med handlarna men inte med krögarna, vilket är allvarligt då de är en viktig del av centrum. Handlarna ville inte att man skulle omgestalta gatorna under oktober-december pga julhandeln. Vi måste ta hänsyn till krögarna också då de fyller en viktig funktion för bl.a. turister och den sociala samvaron för landskronabor. Krögarna är minst lika viktiga som handlarna, man kan inte bara lyssna på handlarna, de utgör inte hela centrum.
Jag utgår från att tjänstemännen reder ut eventuella missförstånd så att alla blir nöjda.

Torbjörn Brorsson (M)
– Det här beslutet är inte fattat på någon politisk nivå, och det hade varit omöjligt för oss politiker att besluta om allting som sker i vår stad. Dock har vi öron att lyssna med och kan agera när något blir fel, vilket det blivit i det här ärendet. Självklart ska en uteservering ha öppet under sommarmånaderna och renoveringen om omgestaltningarna av gågatorna får ske utanför säsong. Jag förutsätter att så nu blir fallet och att Fellini med flera kan fortsätta ha öppet till landskronabornas och andras glädje!

De som valt att inte svara är Torkild Strandberg (L) och Elvir Mesanovic (MP)

Med detta drar vi ett sträck i ämnet.

Läs mer:

En kommentar till "Politiker kritiska till gågatuarbete i sommar"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Staden gör en halv pudel om uteserveringarna

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser