Ny ordförande i Rönnebergs Härads Hembygdsförening

Jörgen Bergstrand är ny ordförande i Rönnebergs Härads Hembygdsförening.

Vid Rönnebergs Härads Hembygdsförening årsmöte i söndags valdes en ny ordförande. Den nye ordföranden heter Jörgen Bergstrand. Han bor strax utanför Billeberga i Södra Möinge och  har ett förflutet inom trädgårdsnäringen. Han är dessutom aktiv inom hemvärnet.                                                                                                                                                 

Avgående ordförande , Johan Rietz, kommer fortsatt att vara aktiv i föreningen i första hand med att utveckla besökarnas upplevelse av föreningens museum. Föreningen deltar i ett projekt ”Kontext – Låt tingen tala” som administreras och leds av Skånes Hembygdsförbund.
– Genom deltagande får vi tillgång till en mängd utbildning och specialistkompetenser. På sikt kommer man att kunna ta del av olika ting genom berättelser, ljudfiler, bildspel och videos, berättar Johan Rietz som närmast också kommer att jobba med möllan och med hemsida samt föreningens Facebooksida.

Till arkivet