Annons

Församlingen fagar på Gamla kyrkogården

Den Gamla begravningsplatsen var stadens aktiva begravningsplats under 1800-talet. Den vårdas idag som kulturpark. Under förmiddagens regnväder utfördes fagning på parkens ängar.

Sedan klockan  8 i morse har man arbetat med ängsfagning på Gamla begravningsplatsen invid Eriksgatan.

Annons
 

Morgons regn hindrade inte trädgårdsmästare Nora Lundqvist att leda arbetet och personal från både  kyrkogårdsförvaltningen och församlingsvården med fagningen.
– Det här är en fin möjlighet att jobba tillsammans med kollegor som vi annars inte träffar så ofta, säger hon.
– Samtidigt ger vi våren en hjälpande hand. Vi håller på med fagningsarbetet hela förmiddagen och en bit in på eftermiddagen.

Under de första två veckorna i juli kommer man att slå ängen, höet från en slåtteräng blir ett utmärkt djurfoder som församlingen planerar att torka på hässjor.
– Om någon är intresserad av att hämta hem det till sina djur är de välkomna att höra av sig, avslutar Nora Lundqvist.

För att kunna bevara eller förstärka en artrik ängsvegetation måste man sköta marken på det traditionella sättet. Ängen domineras av arter och blommande örter som har naturliga förutsättningar att trivas på näringsfattig gräsmark.

Lökväxter från 1800-talet. I förgrunden syns vild tulpan som troligen ”rymt” från någon av gravarna. I bakgrunden syns
Italiensk scilla. Alla lökväxter planterades troligen under1800-talets första hälft.
Foto: Hjördis Thelander

Nora Lundqvist, trädgårdsmästare, leder arbetet med ängsfagningen på Gamla
begravningsplatsen vid Eriksgatan.
Foto: Hjördis Thelander

Den gamla Italienska scillan, planterad på 1800-talet, lyser blå på ängen.
Foto: Hjördis Thelander

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser