Vad händer här?

"Övning?", funderade personalen.
”Brandövning?”, funderade personalen.

Fredagen den 13:e klockan 10.00. Brandlarmet på museet har just utlösts. Räddningstjänsten är snabbt på plats och kan konstatera att ingen brand fanns.
– Automatlarmet har utlösts. Det kan bero på att det är hantverkare i huset, funderade man.

Till arkivet