VA-arbete i Häljarp påverkar trafiken

NSVA kommer att spola vattenledningarna under vecka 16.
NSVA kommer att utföra flera VA-arbeten i Häljarp under vecka 14.
Uppdaterad 180329 kl. 12.00

Under vecka 14 kommer ett flertal VA-arbeten att utföras i Häljarp något som kan komma att påverka framkomligheten för trafiken genom samhället.

Korsningen Barsebäcksvägen/Tallvägen i Häljarp kommer att vara avstängd västerut från och med tisdag den 3 april klockan 7  till och med fredagen den 6 april då arbetet beräknas vara klart.  Omledning av trafiken kommer att ske via Parkvägen och Kastanjevägen.

NSVA ber alla hålla Parkvägen fri från parkering och på Kastanjevägen får parkering ske endast på ojämn sida.
Fastighetsägare som berörs av VA-arbeten har aviseras via vykort och sms. Vatten kommer att finnas tillgängligt att hämta.

Fastigheter i Saxtorpskogen och Kvärlöv kan få lägre tryck under torsdagen medan VA-arbetet pågår. NSVA ber om överseende med detta.

Till arkivet