Annons

Landskronahem bygger om i bolagsstrukturen

Landskronahem är det största bostadsföretaget i Landskrona. Bolaget äger och förvaltar cirka 3000 lägenheter – de flesta i centralorten men också i Glumslöv och Asmundtorp. Nu planerar man för att skapa nya bolag samtidigt som en del befintliga dotterbolag går upp i bolaget.

Rubrikerna kring Landskronahem har under de senaste åren handlat om stora affärer.
Senast rörde det byteshandel med Paulssons Fastigheter i Norrestad och året innan såldes Sandvången och Pilängen till Stena fastigheter för drygt en miljard kronor. Affärer som syftat till att stödja nyproduktion och förnyelse av det allmännyttiga bostadsbolagets bestånd. Innan detta förverkligas vill nu Landskronahem skapa en ny bolagsstruktur i en utifrån sett, snårig och komplicerad omvandling av bolaget.

Annons
 

Nu har socialdemokraterna reagerat och menar att Landskronahem är på väg att glida ifrån att vara en allmännytta för stadens invånare.
– Landskronahem är ett kommunalt bolag och ska ha till uppgift att utveckla, bygga nya bostäder och förvalta dessa för vanligt folk, säger kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S).
–  Nu väljer den borgerliga kommunledningen att föra över de kommunala fastigheterna till Landskronahem för förvaltning. Detta är inget annat än ett köp- och säljsystem. Vi vill att Landskronahem ska ha uppgiften att bygga bostäder och utveckla så att ungdomar kan flytta hemifrån, att äldre kan ha möjlighet att bo kvar på orten när huset ska säljas, säger han och menar bolaget nu trixar med bolagskonstruktioner istället för att fokusera på kärnverksamheten.

– Nu väljer borgarna med stöd av SD att bilda en massa nya dotterbolag i stället för att lägga energin på att bygga för vanligt folk, poängterar Jonas Esbjörnsson.

Enligt det förslag som tagits fram av Mikael Forsberg, VD för Landskronahem syftar den framtida bolagsstrukturen till att säkerställa Landskronahems allmännyttiga status.
Vari det skapas en sammanhållen organisation med tillräcklig fastighetsteknisk och fastighetsekonomisk kompetens och bemanning för förvaltning av stadens samlade fastighetsbestånd. I detta görs en tydlig ekonomisk uppdelning mellan bostadsförvaltning och lokalförvaltning.

Det talas vidare om såväl ”skatteoptimering inom koncernen” som att ”Alla affärer mellan modern och döttrarna eller mellan systrarna blir undantagna från LOU” (Lagen om offentlig upphandling).
– Här kan man dessutom ställa sig frågan med vad som händer med insynen i dessa olika bolag, säger Jonas Esbjörnsson.

Idag presenterades planer på bland annat radhus kring det tidigare Karlslundstorget (se annan artikel). Liknande planer har Landskronahem tidigare presenterat längre ut mot Koppargården. Det antydas från och till också att en del av det befintliga fastighetsbeståndet kan komma att rivas.
– En av de viktigaste punkterna anser jag är att tydliggöra och säkerställa att utvecklingsinsatserna inom Karlslundsområdet inte kommer påverkar övriga koncernbolags ekonomi, menar kommunalråd Stefan Olsson (SD).

Karlslundsområdet ses idag av politiker och kommunledning som ett stadsutvecklingsområde.
Just nu pågår ett intensivt planeringsarbete mellan Landskrona stad och samtliga fastighetsägare inom området samt ett stort antal externa intressenter.
– Landskronahems största utmaningar under de närmaste åren blir att förädla och utveckla sin del av området, menar VD Mikael Forsberg i det ”Principförslag till framtida bolagstruktur för AB Landskronahem” som han tagit fram.

– Detta utgör ett särskilt fokusområde som kommer att ställa stora krav på finansiella insatser från koncernen. Det är därför en stor fördel att all egendom inom området är isolerat inom ett enda bolag där alla investeringar kan ske utan att det påverkar den ekonomiska utvecklingen inom det allmännyttiga bostadsföretaget AB Landskronahem eller andra verksamheter inom koncernen. Vi föreslår att dotterbolaget Kopparängen 3 AB byter namn till Karlslund Utveckling AB och förvärvar fastigheterna Kopparängen 1 och Silverängen 2 från AB Landskronahem för att därefter begära sammanslagning av Kopparängen 1 med Kopparängen 3. På så sätt samlas alla AB Landskronahems fastigheter inom det stora Karlslundområdet i dotterbolaget Karlslund Utveckling AB, skriver VD:n vidare i sitt förslag.

Förslaget har antagits av Landskronahems styrelse samt styrelsen för moderkoncernbolaget Landskrona Stadshus AB. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet men har inkommit med en skriftlig reservation där man menar att allmännyttans uppdrag inte ska vara att förvalta kommunala skolor och kontor utan istället bygga, förvalta och utveckla bostäder.

 

Ladda ner förslaget här som PDF.

Landskrona Direkt har sökt Mikael Forsberg, VD för Landskronahem för en kommentar till de förändringar han vill se i bolaget. Foto: Pressbild.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser