Annons

Bättre rekreationsmöjligheter längs Saxån

Ängelholms kommun ska bekämpa jättelokan, Marint kunskapscenter i Malmö använder drönare för att visa livet under vattenytan och Landskrona tänker skapa ökade rekreationsmöjligheter längs Saxån vid Häljarp. Det är några exempel av de totalt 30 projekt som får dela på 6,2 miljoner kronor i LONA-bidrag när Länsstyrelsen Skåne har prioriterat bland ansökningarna.

Fritids- och kulturförvaltning får 200 000 kronor i LONA-bidrag från Länsstyrelsen Skåne för ett projekt som ska ge ökade rekreationsmöjligheter längs Saxån vid Häljarp. Pengarna ska täcka max 50 procent av naturvårdsprojektet som innebär en förstärkning av en bro, tio informationsskyltar med information om närområdet, en rastplats och informationscenter vid sammanflödet av Saxån och Braån samt en spång på cirka 100 meter över stråk som regelbundet svämmas över eller är varaktigt blöta.

Annons
 

Bidrag delas årligen ut till kommuner och föreningar inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Målet är att stimulera till ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård. Alla Skånes kommuner har sökt och fått LONA-bidrag under de år som satsningen pågått.
– Det är så roligt att se hur mycket nytta LONA-bidragen gör för naturvården och friluftslivet. Extra roligt är det när kommuner och föreningar gör gemensam sak och driver projekt tillsammans, säger Johanna Ragnarsson som handlägger LONA-bidraget på Länsstyrelsen Skåne.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser