Ny dagverksamhet öppnas i centrum

En ny dagverksamhet kommer att öppna alldeles i anslutning till Anhörigcentrum på Norra Kyrkogränden 17.
En ny dagverksamhet kommer att öppna alldeles i anslutning till Anhörigcentrum på Norra Kyrkogränden 17.

Omsorgsförvaltningen ligger i startgroparna för att öppna en ny dagverksamhet för aktiva personer med demenssjukdom.

I slutet av april öppnar en ny dagverksamhet för personer med demenssjukdom och som har en aktiv livsstil. Den nya dagverksamheten ger helt nya möjligheter för deltagarna att fortsätta sitt aktiva liv än den dagverksamhet som finns idag.

Personer med demenssjukdom som lever ett aktivt liv kommer att på den nya dagverksamheten kunna delta i olika aktiviteter anpassade efter deltagarnas behov.  Det kan till exempel vara fysisk träning, yoga, mindfullness, aktivitetsträning, IT och digital teknik. För att få tillgång till ett brett utbud av aktiviteter kommer verksamheten att samarbeta med bland annat Puls Arena, bibliotek, museum, konsthall och frivilligorganisationer. Två gånger i veckan har verksamheten tillgång till en minibuss.

Syftet med verksamheten är att genom anpassade aktiviteter, som till största delen förläggs ute i samhället, skapa ökad livskvalitet, självständighet i det dagliga livet och därmed möjlighet för den enskilde att bo kvar hemma. Det ger även anhöriga en tillfällig avlösning.
– Detta är något vi länge saknat. Äntligen kan vi möta personer i ett tidigt stadie i sin demenssjukdom och som fortfarande lever ett aktivt liv. Vi kommer att arbeta för att deras delaktighet i samhället bibehålls längre, säger Marina Asplund, enhetschef för dagverksamheten.

Dagverksamheten kommer att ligga på bottenplan på Norra Kyrkogränden 17. Alldeles bredvid Anhörigcentrum renoveras och iordningställs lokalen på 80 kvm, för att ta emot deltagare i slutet av april. Det kommer att finnas två aktivitetsrum, ett litet kök och tillgång till gemensam uteplats. Verksamheten har möjlighet att ta emot sex deltagare per dag, och kommer att ha flexibla öppettider.

En äldrepedagog och en Silvia-certifierad undersköterska kommer att vara på plats dagligen. Men för att teamet ska vara multiprofessionellt så har man tillgång till både arbetsterapeut och demenskonsult.

Personer som kan vara aktuella måste göra en ansökan hos en handläggare på omsorgsförvaltningen. Sedan görs en bedömning av behovet av dagverksamhet. Därefter får personen ett besked om vilken dagverksamhet som eventuellt är aktuell för just den personen.

– Vår nya dagverksamhet innebär också att väntetiden blir kortare för de som behöver komma till oss. Vi har haft kö på upp mot tre månader efter att ett beslut om dagverksamhet fattats, nu får vi nya möjligheter till ett snabbare mottagande, avslutar Marina Asplund.

Till arkivet