Elbilar intar staden

Elbilsladdare på macken i Glumslöv.
Elbilsladdare på macken i Glumslöv.

Nykomlingen i elbilsbranschen Uniti som är i uppstarten av sin produktion i Landskrona har skickat ut ”bilnycklarna” till ägarna av de först bokade bilarna. Men det rör på sig ytterligare inom elbilsfronten i kommunen. I år ska 20 nya elbilar införskaffas till Landskrona stad.

Landskronas stadsbussar blir helelektrifierade inom knappt ett år, det vill säga runt årsskiftet. Nu gör Landskrona stad ytterligare satsningar för att öka andelen fossilfria transporter i kommunen. Under året kommer 20 verksamhetsfordon bytas ut till elbilar.

Teknik- och servicenämnden har tagit beslut om att byta ut 20 verksamhetsfordon till eldrift under 2018. Planen är att fyra av tio kommunala verksamhetsfordon ska drivas av el år 2020.

De fordon som byts ut under 2018 är framför allt personbilar som används inom hemvården. Omställningen till eldrift innebär att utsläppen av koldioxid minskar med 80 ton årligen.
– Hemtjänstbilarna snittar cirka 10 mil om dagen och det är därför perfekt att börja med dessa. Fördelarna med att ställa om till elbilar är flera. Bilarna är lättkörda, klimatmässigt hållbara och de sparar tid för personalen eftersom de inte behöver tankas, säger Martin Olefeldt Söderberg, verksamhetsutvecklare på teknik- och serviceförvaltningen.

Enligt teknik- och serviceförvaltningens plan kommer ytterligare ett 20-tal elbilar köpas in årligen fram till år 2020. Dock blir det ingen ”Landskronabil” i form av Uniti, i första skedet.
– Vi måste följa upphandlingsreglerna och ännu finns ingen Uniti med där. Vi hoppas i framtiden att de är med på anbuden. 20 nya bilar årligen bedömer vi  är en rimlig takt. Vi är mitt i ett teknikskifte och det kommer hela tiden nya elbilsmodeller och nya typer av batterier med bättre prestanda, säger Martin Olefeldt Söderberg.

I omställningen till en elektrifierad fordonsflotta ingår också en laddinfrastruktur för de kommunala fordonen. Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet har beviljat ett stöd upp till 50 procent för investeringen i laddinfrastruktur eftersom insatsen hör till dem som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Publika laddstationer
Under 2018 kommer Landskrona Energi också att bygga ut laddinfrastrukturen för allmänheten. Detta kommer att ske även om det till största delen är i hemmen som laddning av elfordon sker.

Landskrona Energi planerar att placera ut tre snabbladdare, en vid Kronan i anslutning till motorväg E6, en vid Stora Coop/Biltema samt en på parkeringen utanför Systembolaget vid Drottninggatan. Ytterligare tio normalladdare är planerade att placeras på parkeringar i anslutning till Landskrona Station och Venterminalen.  Utöver dessa publika laddstolpar kommer även ett antal laddstationer sättas upp i anslutning till Landskrona Energi och Landskronahems fastigheter.

Till arkivet