Annons

Åldermannaskifte vid årets S:t Knuts Gille

Årets nykomlingar på gillet. Övre rad från vänster: Charlotte Winther, Leif Winther, Per-Olov Karlsson, Michael Gregmar, Mats Nyström
Mitten rad från vänster: Helen Ingemarsdotter, Gunilla Nyström
Nedre rad från vänster: Annika Björne, Ulla Persson

Lördagen den 20 januari höll S:t Knuts Gille i Landskrona sin årliga högtidsstämma med Knutsbal på Hotel Öresund.

Annons
 

Ålderman Lennart Söderberg kunde i år hälsa 155 gillesmedlemmar samt gäster välkomna till årets S:t Knuts Gille.
Kören Divertimento underhöll både under stämman och efterföljande supé för 34:e året i rad.

En av kvällens stora händelser  var det aviserade åldermannaskiftet. Efter 10 år på detta uppdrag lämnade Lennart Söderberg över åldermannakedjan till Anders Eriksson och uppmanade honom att intaga platsen som ny ålderman. Lennart Söderberg erhöll titeln ålderman emeritus som en hedersbetygelse från Gillet.

Den andra stora händelsen för kvällen var installation av ny kaplan, Charlotte Winther, präst i Landskrona församling. Ett uppdrag hon uttryckte både stolthet och tacksamhet över.

Det skedde också nyinstallationer i styrande rådet. Peter Pankko som stolsbroder, Ola Svensson som skattmästare, Anna Lilja som chrönikör, Lars Karlsson som gillesskrivare samt Maria Thrana som övermarskalk.

Under högtidsstämman intogs nio nya medlemmar (recipiender), det delades ut två guldduvor för 50-årigt medlemskap till Fredrik Schlasberg och Carin Bek, en silverduva för 25-årigt medlemskap till Maritta Hansson samt en hedersmedalj till Anna Lilja.

Efter avslutad stämma vidtog supé med efterföljande dans till toner av orkestern Edward & the Hayriders, allt enligt eminent rapport från chrönikör Anna Lilja.

 

Fakta om gillet
S:t Knuts Gille har anor från tidig medeltid då det som mest fanns ca 50 Knutsgillen i det dåvarande Danmark. Gillena fyllde en viktig funktion som sociala skyddsnät för handelsmän och hantverkare och tjänade som en motvikt mot Hansan som då hade stor makt kring Östersjön. Gillena verkar nu endast som sällskapsgillen med gamla traditioner.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser