Ny räddningsbåt stärker insatserna till sjöss

Svärdet ersätts under kommande år med en ny räddningsbåt.

Under 2018 byter räddningstjänsten räddningsbåt. Det innebär bland annat bättre komfort för patienter och bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonal. Den kommer dessutom kunna genomföra nya typer av räddningsuppdrag. Nu efterlyser räddningstjänsten namnförslag från allmänheten till den nya räddningsbåten.

Under 2018 byter räddningstjänsten sin räddningsbåt Svärdet som är i behov av omfattande renovering. Därför investerar räddningstjänsten i en ny båt som kommer öka komforten för patienter och innebära bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonal. Den är dessutom miljövänligare, driftssäkrare och klarar hårdare sjö än idag.

– Den nya båten kommer att utföra samma uppdrag som idag; transport av patient från Ven till fastlandet, för insatser vid larm till sjöss och för att kunna transportera en brandstyrka till Ven vid en större olycka eller brand. Utöver detta kommer den kunna utföra nya typer av uppdrag som sök efter försvunnen person både i ljus och i mörker. Den får också en pump för brandsläckning så att vi kan släcka bränder från båten, säger Eva Lövbom, räddningschef.

Vad ska den nya båten heta?

Båten kommer att döpas i samband med en aktivitet i Landskrona när den levereras under våren eller sommaren. Allmänheten kan lämna in namnförslag via räddningstjänsten Landskronas Facebook-sida eller via Räddningstjänstens sidor på landskrona.se.

 

Till arkivet