Två landmärken går i graven

De två linkranarna närmst centrum monteras nu ner sedan de varit ur bruk under ett par år.
De två linkranarna närmst centrum monteras nu ner sedan de varit ur bruk under ett par år.

Det är inte utan att många hamnnostalgiker får något fuktigt i ögat när det nu rivs två kranar i Landskrona hamn. Det rör sig om kranarna närmst Venterminalen som är på gång att monteras ner och därmed försvinner två minst sagt emotionella landmärken ur Landskronas skyline.

– Absolut är det viktiga landmärken för Landskrona och en illustration över industristaden. Jag hade gärna sett att de kunnat stå kvar, säger Landskrona stads stadsantikvarie Lena Hector som dock säger sig inte veta så mycket om de aktuella kranarna.
– De har stått i hamnen sedan mitten av 1960-talet och är så kallade linkranar tillverkade av Konecranes.

Kranarnas huvudanvändning var att lossa fartyg upp mot 30 000 ton på bulkvaror till fabrikerna på Supra.
– Efter fabrikens nedläggning var det i huvudsak bulk, storsäck och pall som var kranarnas huvudsysselsättning, berättar Mats Larsson, VD för Landskrona Hamn AB.

Båda kranarna har använts ytterst sporadiskt från 2010 och fram till 2013, då dom blev utdömda vid besiktning efter flera år med många anmärkningar.
– Så att vi nu tar bort dom är för att vi inte har någon användning av dom. Dessutom är det ur säkerhetsaspekt samt att vi vill frigöra kajsträcka samtidigt som vi vill slippa underhållskostnaden nu och i framtiden, poängterar hamnchefen.

Kranarna har sedan 2001 successivt ersatts av mobila hamnkranar som är mer flexibla och passar bättre för den hantering som hamnen har idag.

– Hamnen har även köpt in en ny mobilkran av märket Multidocker som under nästa år bland annat skall ersätta den linkran som används för att lossa gödselmedel åt Yara AB på Södra kajen, berättar Mats Larsson som nu jagar nya kunder i hamnen.

Under slutet av 2016 och början av 2017 har lagerbyggnaderna som blev förstörda av branden 2014 blivit återuppbyggda och klara.
– Nu återstår arbetet med att hitta nya kunder som är intresserade av lagerlokaler och samtidigt ta in eller ut gods över kaj. Just nu har vi lediga lagerlokaler på totalt 5500 kvadratmeter som ligger nära kaj, avslutar han.

De utdömda linkranarna ersätts…
… av denna mobila kran.
Ett landmärke som nu försvinner.

 

 

Till arkivet