Handeln ska erövras med fler butiker

De röda markeringarna visar var staden vill se nästa steg i utbyggnaden av handelsområdet vid Weibullsholm.
De röda markeringarna visar var staden vill se nästa steg i utbyggnaden av handelsområdet vid Weibullsholm.

Handelsområdet vid södra infarten till Landskrona har växt så det knakar de senaste åren. De senaste etableringarna av bland annat Biltema, Elgiganten och Rusta har satt fokus på området. Men från stadens sida har man fler planer. Högst prioritet har att bebygga området just norr om Biltema och Coop.

Kommunens planer, att på allvar sätta Landskrona på handelskartan, fortsätter med oförtruten kraft. Närmast på agendan står två stora handelshus som ska byggas norr om Coop i riktning mot stationen.
– En undersökning har visat att nästan hälften av alla inköp som görs av Landskronabor sker utanför staden och det vill vi ändra på, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef på Landskrona stad.
– Det finns aktörer som gärna vill etablera sig, fortsätter han utan att avslöja vilka dessa är.

På stadsbyggnadsförvaltningen har man därför tagit fram ett förslag till detaljplan som nu ska ut till granskning.

Tanken är också att det ska bli enklare att ta sig till området med buss och bil i framtiden.
– Vi vill anlägga en bussgata som går från Österleden, mellan Coop och Biltema och sedan förbi de planerade nya handelshusen och därefter vidare till stationen, säger Johan Nilsson och fortsätter.
– Beträffande biltrafiken så vill vi öppna upp den befintliga vägen som går från Ringvägen upp till området. Den vägen är idag inte öppen för allmän trafik.

Samtidigt som det satsas på Weibullsholmsområdet så gapar en del affärslokaler tomma i centrum.
– Det händer en hel del i centrum också. Bland annat så finns det planer för kvarteret Jäntan. Men det är en annan typ av handel. De som etablerar sig ute vid Weibullsholmsområdet sysslar med sällanköp.

Efter att detaljplanen varit ute på granskning så väntar beslut i stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige där det slutliga beslutet tas.
– Jag hoppas att så kan ske under andra kvartalet nästa år. Sker detta så är planen att bussgatan börjar byggas så fort som möjligt. Är sedan marknaden tillräckligt het så kan även de som vill etablera handel påbörja byggandet av handelshusen, avslutar Johan Nilsson.

Till arkivet