Avtal klart – 100 procent eldrivna bussar i Landskrona

Stefan Svalö (S), ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd samt Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande har idag satt sina namnteckningar på detgenomförandeavtal som säger att alla stadsbussar i Landskrona ska övergå till grön eldrift.
Stefan Svalö (S), ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd samt Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande har idag satt sina namnteckningar på det genomförandeavtal som säger att alla stadsbussar i Landskrona ska övergå till grön eldrift.

Om drygt ett år rullar det enbart eldrivna bussar i Landskrona. I dag den 22 november skrev Skånetrafiken och Landskrona stad ett genomförandeavtal om att alla stadsbussar i Landskrona ska övergå till grön eldrift.

Som en av landets första kommuner kan Landskrona i samarbete med Skånetrafiken bidra till en renare värld, en bättre miljö och en tystare stadstrafik.

– Det är viktigt att vi ständigt arbetar för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv så att fler vill resa oftare. Eldrivna bussar är ett miljövänligt alternativ som också gör skillnad för ljudnivån i stadsmiljön. Elektrifieringen av stadsbusstrafiken i Landskrona är en del av det rödgröna styret i Region Skånes målsättning för att ligga i framkant när det gäller miljövänliga och effektiva transportlösningar, säger Stefan Svalö (S) ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Redan i dag finns det eldrivna trådbussar i Landskrona men till årsskiftet 2018/2019 kommer all busstrafiken drivas av el.

– Vi är i bara i början av ett gigantiskt teknikskifte när det gäller fordon, bilar och kollektivtrafik. När vi nu går över till eldrift i kollektivtrafiken är det en lösning som är både klimatsmart och långsiktigt hållbar. Här ska Landskrona gå före, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Även på andra sidan hisshallen på stadshusets sjätte våning är det muntert idag.
– Vi socialdemokrater jobbar för att Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartast stad och vi tog första steget mot elektrifiering genom trådbussarna, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd.
– Jag är glad att det rödgröna styret i Region Skåne har den höga ambitionen att vilja satsa tillsammans med Landskrona på elbussar som är ett miljövänligt alternativ som också gör att ljudnivån ifrån trafiken i stadsmiljön minskar, poängterar Jonas Esbjörnsson (S)

Kommunen tar nu ansvar för att bygga ladd-infrastrukturen för bussarna och genom trafikföretaget Nobina kommer Skånetrafiken att stå för själva bussarna.

– Det är glädjande att få bygga vidare på den positiva samverkan och att vi inom trepartssamarbetet nu kan bidra till ökad framkomlighet och hållbarhet i Landskrona genom en helhetslösning för elbusstrafik, säger Richard Stevenson, Trafikchef på Nobina i Landskrona.

Bussarna kommer att drivas med grön el som är märkt med Bra Miljöval. Enligt bussförarna blir resan också bekvämare för både föraren och resenärer eftersom den elektriska driften ger lugnare rörelser i bussen när den kör.

– Skånetrafiken arbetar för en hållbar kollektivtrafik i hela Skåne och i dag är vi väldigt stolta och glada över att ha kunnat bidra till en bättre miljö, mindre buller och till att förbättra stadsluften och därmed människors hälsa här i Landskrona, säger Magnus Wikforss, affärsområdeschef, AO Buss Norra på Skånetrafiken.

Genomförandeavtalet innebär också att dieselbussarna som trafikerar Ven byts ut

Till arkivet