Annons

“Situationen på E6 är ohållbar”

En trafikolycka på E6 i höjd med Glumslöv gjorde att motorvägen fick stängas av i södergående körriktning.

Trafikolyckor på E6:an är tyvärr en allt för vanlig syn. Foto: André Tajti – AT-foto.se

Varje år kommer 1 miljon lastbilstrailrar till Malmö och Trelleborg från kontinenten. Bara 30 000 av dessa fraktas norrut via järnväg. Övriga 970 000 går på väg.
– Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är ohållbar. Och utvecklingen går åt fel håll, säger riksdagsledamot Niklas Karlsson (S) från Landskrona, som tillsammans med kollegan Per-Arne Håkansson (S), lyft frågan i riksdagen.

Annons
 

– Något måste göras. Motorvägen är som en pulsåder i en region som växer befolkningsmässigt år efter år. E6 bör byggas ut till tre filer och framförallt måste motorvägen avlastas från den tunga godstrafiken, menar Niklas Karlsson som nu följt upp sina tidigare motioner i ämnet med en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Mer än vart femte fordon är lastbilar och det är en andel som ökar av de drygt 50 000 fordon som dagligen passera enligt Trafikverkets statistik.

Trafikverket har planer på att försöka minska den köbildning som uppstår genom att bygga om vissa kritiska punkter. Vid Glumslövs backar finns på ett kort avsnitt över krönet trefilig motorväg. Det är dock inte tillräckligt menar socialdemokraterna som anser att det behövs trefilig motorväg på fler avsnitt av vägen.
– Det är viktigt att arbetet kan komma igång skyndsamt, både med bygga ut E6 och styra godstrafik från väg till järnväg. Att ha en väl fungerande trafiksituation i denna region är av stor nytta i ett nationellt svenskt men också skandinaviskt perspektiv för jobb, tillväxt och en hållbar utveckling, avslutar Niklas Karlsson som ställer följande fråga till partikollegan och statsrådet Tomas Eneroth:

”Hur ser statsrådet på förslaget att styra godstrafik från väg till järnväg på liknande sätt som redan görs i till exempel Tyskland och Danmark?”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har redan hunnit svara på frågan. Han skriver bland annat följande i sitt svar:
“Regeringen har under 2017 påbörjat ett arbete med att ta fram en nationell godstransportstrategi, som ska ge en sammanfattande bild av nuläget och tydliggöra övergripande inriktningar för gods- och logistikområdet. Syftet är att bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft, samt främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.”

En kommentar till "“Situationen på E6 är ohållbar”"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | 292 olyckor på E6 i västra Skåne under 2017

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser