Annons

Nya gatuarbeten

Arbete kommer att utföras på S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan fram till Föreningsgatan under vinter/vår något som kommer att orsaka trafikstörningar och parkeringsproblem i området.

Under delar av 2017 och 2018 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett VA-projekt för att separera de kommunala avloppsledningarna för dag- och spillvatten i S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan norra fram till Föreningsgatan.
-I samband med detta passar vi också på att byta ut vattenledningen, meddelar NSVA i ett pressmeddelande på tisdagen.

Annons
 

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet minskar vid häftiga regn, så kallad bräddning.

Redan igår sattes en del skyltar ut på platsen men de boende i området får hålla sig till tåls till sommaren 2018 innan arbetet beräknas vara klart. En redan svårt parkeringssituation kommer med andra ord att försvåras.

Detta ska göras
Hösten/vintern 2017 påbörjas projekteringsfasen och man kommer kunna se personal ute i kvarteren i syfte att skaffa information om det befintliga läget gällande det som ligger i marken idag. De fastigheter som har ett behov av att separera sitt spill- och dagvatten kommer att bli kontaktade. Samtliga berörda fastighetsägare kommer även att bli kontaktade gällande anslutningspunkter för serviser.

Förbesiktning av fastigheter utförs. Fastighetsägare som finns inom området kommer att kontaktas av besiktningsföretaget när det närmar sig. Ändamålet med besiktningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och dylikt på fasader, murar och så vidare.

Så påverkas du
Under entreprenadutförandet kommer trafikstörningar, inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan samt störande ljud från maskiner att uppstå. NSVA ber redan nu om överseende med detta.

Fastighetsägare kan komma att behöva separera spillvattenservis och dagvattenservis på sina fastigheter om dessa inte redan är separerade. Allt arbete inne på fastighet och fram till anslutningspunkterna, cirka 0,5 meter utanför tomtgräns, bekostas av fastighetsägaren

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser