Hyrorna klara för 2018

För andra gången i år höjer Landskronahem hyrorna i april som ett led i bolagets trygghets- och säkerhetsarbete.
Nu är hyrorna för Landskronahem klara för ett par år framöver.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Landskronahem. Uppgörelsen är en del i en flerårsuppgörelse och innebär en höjning på 0,5 procent i genomsnitt från och med den 1 januari 2018.

– Det är rimligt att låga räntor innebära låga hyreshöjningar, säger Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Landskronahem äger och förvaltar omkring 2 400 lägenheter i Landskrona, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna åt.

– Vi är glada att tillsammans ha nått en överenskommelse och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas intressen. Uppgörelsen är också ett bevis på att den svenska förhandlingsmodellen fungerar, säger Emma Bryanton

Till arkivet