Lyckade möten i Bryssel

En av de som Landskronadelegationen för Europaspåret träffade i Bryssel var Dieter Koch, Tyskland (CDU). Vice ordförande i transportkommittén. Ett av fem viktiga möten.
En av de som Landskronadelegationen för Europaspåret träffade i Bryssel var Dieter Koch, Tyskland (CDU). Vice ordförande i transportkommittén (till vänster). Ett av fem viktiga möten.

På tisdagen skrev vi om att Torkild Strandberg, tillsammans med stadsdirektör Christian Alexandersson och projektledare Lennart Serder, gästade Bryssel  för att lobba för Europaspåret. Nu är de tre på väg hem till Landskrona och Torkild Strandberg sammanfattar resan som lyckad.

Kampen om nästa tågförbindelse mellan Själland och Skåne påminner en hel del om kampen mellan David och Goliat. Torkild Strandberg är dock av den meningen att Landskronas utsikter att få till Europaspåret, det vill säga en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, inte är så små som andra vill göra gällande. Och en viktigt punkt behandlades i Bryssel.
– Vi har haft fem viktiga möten i Bryssel och vi har fått sagt mycket, säger Torkild Strandberg.
– En avgörande argument som vi har fört fram är att det inte kan gå någon godstrafik på tågräls i en tunnel från Helsingborg till  Helsingör. De vi talade med hade fått en annan bild av detta och menade att det var en mycket viktig punkt, säger Torkild Strandberg.

Att presentera Europaspåret för EU-delegaterna är även viktigt av andra anledningar.
– Det är ju ett projekt som berör hela Europa och som till viss del kommer att finansieras av EU. Det är ju då en självklarhet att de som beslutar vet vad de har för alternativ. Och vi ser ju Europaspåret som det bästa av de två förslagen som finns idag.

Under dagarna två har delegationen från Landskrona träffat följande.
Dieter Koch, Tyskland (CDU), vice ordförande i transportkommittén, Jean-Louis Colson, Frankrike, chef för Unit for Transportaion Networks i Europakommissionen, Jens Nilsson, ledamot av Europaparlamentet Sverige (S), Anders Windfeldt Jensen, Danmark, traportattache vid Danmarks representation vid Europeiska unionen samt Jakob Dalunde, Sverige, ledamot av Europaparlamentet (MP).
– Att det ena mötet skulle vara viktigare än något annat kan man inte säga. Det gäller att vi är väldigt tydliga till så många som möjligt, allt för att visa att Europaspåret är en bra lösning. Därför är alla möten lika viktiga. Och nu fortsätter arbetet oförtrutet när vi kommer hem. Det ska inte finnas någon som inte vet vad Europaspåret är och vilka fördelar det ger, avslutar Torkild Strandberg.

Läs mer: Tar Europaspåret till Bryssel

Ett annat viktigt möte hölls med den svenske miljöpartisten och ledamot av Europaparlamentet, Jakob Dalunde.
Till arkivet