Tar Europaspåret till Bryssel

Om Europaspåret ska bli verklighet krävs stora underjordiska satsningar mitt i centrala Köpenhamn. Lennart Cerder är projektledare för Europaspåret och är ofta ute i olika sammanhang och pratar om dess fördelar.
Om Europaspåret ska bli verklighet krävs stora underjordiska satsningar mitt i centrala Köpenhamn. Lennart Cerder är projektledare för Europaspåret och är ofta ute i olika sammanhang och pratar om dess fördelar. I dagarna befinner han sig i Bryssel för att berätta mer om Europaspåret.

Landskrona stad är på hugget när det gäller Europaspåret. Under hösten har man producerat en film, skrivit till infrastrukturminister Tomas Eneroth, varit på järnvägsmässa och på tur står en flygresa(!) till Bryssel för ett snack med bland andra europaparlamentariker.

Framtidens infrastruktur stod i fokus på Elmia i Jönköping förra veckan och på plats på järnvägsmässan Nordic Rail och berättade om projekt Europaspårets möjligheter att öka kapacitet och korta restider över Öresund och stärka godskorridoren mellan Skandinavien och kontinenten var projektledare Lennart Serder.

Idag reser kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg tillsammans med stadsdirektör Christian Alexandersson och projektledare Lennart Serder till Bryssel för samtal med EU-kommissionen och europaparlamentariker.

Trion besöker Bryssel 18-19 oktober för att samtala med bland annat EU-kommissionen och europaparlamentariker om Landskronas och Europaspårets möjligheter inför de kommande förhandlingarna om EU:s budget 2020-2025.

– Genom att träffa nyckelpersoner i Bryssel skapas kontakter och en medvetenhet kring möjligheterna som Europaspåret erbjuder. EU-kommissionen har ett programråd som arbetar med ekonomiskt stöd till transportförbindelser över gränser, och där passar Europaspåret och tunneln från Landskrona till Köpenhamn mycket väl in. En infrastrukturinvestering av den här omfattningen måste ses i ett större, regionalt och europeiskt sammanhang, skriver Torkild Strandberg i ett pressmeddelande.

Under dagarna i Bryssel kommer Landskronadelegationen bland annat  att träffa representanter från EU-kommissionens enhet för transportnät och ledamöter av Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN).

Tidigare i höstas har Landskrona stad skickat ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth där man uppmanar regeringen att analysen av nästa förbindelse över Öresund även ska omfatta Europaspåret.

Och i dagarna har en informationsfilm om Europaspåret publicerats på Landskrona stads Youtube-kanal.

 

Till arkivet