”Rankingen stämmer inte med verkligheten”

Landskrona(102)  ligger bättre till än samtliga tre grannkommuner: Helsingborg (129), Kävlinge (137) och Svalöv (141) i Lärarförbundets ranking av skolkommuner.
Hur bra stämmer Lärarförbundets ranking av ”Årets Skolkommun” in på Landskrona? Dåligt menar UN ordföranden och den lokala fackordföranden.

Utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L) har idag träffat Johanna Nilsson, ordförande i Lärarförbundet Landskrona och båda menar att den ranking som fackförbundet igår presenterade inte motsvarar verkligheten.

– Idag har vi träffats för att gå igenom årets rankingresultat. Vi har utmaningar som vi redan tidigare har uppmärksammat, som långtidssjukskrivningar, främst inom förskolan. Arbetet är påbörjat bland annat i form av en partsgemensamgrupp bestående av arbetsgivarrepresentanter samt representanter från Kommunal och Lärarförbundet.

– Rankingen ger en bild. Vi tar till oss bilden och de indikatorerna som lyfts fram. Men för att få en helhetsbild av skolan i Landskrona behöver vi ta hänsyn även till andra indikatorer. Ett exempel är årets medarbetarundersökning.

-Vi kommer att träffas igen inom kort för att analysera resultatet. Tillsammans har vi viljan att bli bättre. Vår gemensamma bild är att förändringen från föregående års rankingresultat inte motsvarar verkligheten, skriver de i ett gemensamt uttalande.

Läs mer: S vill tillsätta kriskommission för stadens skolor

Till arkivet