Annons

Gatuarbete på Kungsgatan och Södra Långgatan

Längs hela Fabriksgatan pågår just nu arbete med att byta ut vattenrör samt gestalta om gatan något som (kanske) framgår av skyltningen. Snart är det dags för samma visa nere i stan.

Landskrona stad har sedan tidigare planerat att gestalta om delar av Kungsgatan och Södra Långgatan med nytt utseende. Då dricks-, dag- och spillvattenledningarna är gamla och i dåligt skick i dessa gator, passar NSVA på att byta ut dessa ledningar innan förändringsarbetet påbörjas.

Annons
 

Första etappen sker i Kungsgatan, från korsningen Kungsgatan/Södra Långgatan till korsningen Kungsgatan/Drottninggatan i norr och startdatum är satt till den 23 oktober.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå.

Arbetet kommer att ske i tre etapper och beräknas vara färdigt till den 31 januari 2018.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser