Sopkärl med fyra fack ska testas

Under hösten kommer 500 villaägare i LSR:s området att erbjudas att testa ett nytt fyrfackskärl när det ska sorteras sopor. I kärlet kan abonnenten lämna, förbrukade tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar samt glas och metallförpackningar. Abonnenterna får också en minimizer som används för att komprimera mjukplastförpackningarna. Foto: PWS Nordic AB.

Nu får 500 villahushåll i Landskrona och Svalöv chansen att utan kostnad testa ett nytt avfallskärl
med fyra fack. Tack vare det slipper hushållet många kassar med tidningar och förpackningar
i hemmen. Plus många turer till och från återvinningsstationen.

Försöket innebär att LSR under en testperiod på sex månader från oktober 2017 ställer ut ett 370-literskärl med fyra fack hos de utvalda hushållen. Det handlar om ett kärl för avfall med så kallat producentansvar. Alltså de tidningar och förpackningar som hushållen normalt själva måste ta till återvinningsstationen.
– Vi vill undersöka lämplig storlek på fack och behållare för det här avfallet. Kunskapen som testet ger ska vi använda för den slutliga utformningen av tjänsten, säger LSR:s VD Jonny Meerwald.

Ett fack för tre sorters avfall
I tre olika fack lägger man tidningar, förpackningar av papper och sådana av plast. Det fjärde facket rymmer hela tre olika sorters avfall. Här kan hushållet lägga både förpackningar av färgat och ofärgat glas, plus förpackningar av metall. Detta tack vare en teknisk lösning som gör det möjligt att sortera allt var för sig i efterhand. På så sätt slipper hushållet göra sorteringsjobbet. Man behöver inte ens skruva av metallkapsylen på glasflaskorna.
– Hur sorteringen fungerar i hushållen ska vi undersöka noga under testperioden. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra abonnenter. Och i dag finns återvinningsanläggningar som kan ta tillvara det här avfallet även om det är blandat, säger Jonny Meerwald.

Innebär miljövinst
Den här lösningen betyder också att en helt ny typ av sopbil kommer och hämtar hushållets tidningar och förpackningar direkt vid tomten. Fyrfackskärlet innebär även en miljövinst. Dels minskar troligen mängden förpackningar och tidningar i restavfallet. Dels är det bättre när en stor bil kör riktigt många förpackningar till återvinningen än när många mindre bilar bara fraktar bort några stycken.

Till arkivet