Röktest och färgning av ledningarna på Plorren

Stockrosorna på Salpetergatan har inget emot lite regn så här års men nu ska riskerna minskas för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn över Plorren då NSVA ska separera ledningarna för dagvatten och spillvatten i området.
Stockrosorna på Salpetergatan har inget emot lite regn så här års men nu ska riskerna minskas för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn över Plorren. Detta då NSVA ska separera ledningarna för dagvatten och spillvatten i området.

NSVA har startat ett projekt som går ut på att separera de kommunala spill- och dagvattenledningarna i området kring Kvarntorget (Plorren) och Vagnmansgatan. Genom att separera dessa ledningar minskas belastningen på avloppsreningsverket Lundåkraverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

För att projektet ska kunna genomföras som planerat måste NSVA undersöka hur VA-ledningarna är kopplade. Denna undersökning, som genomförs med hjälp av inhyrd firma kommer att ske under vecka 32 med start måndagen den 7 augusti. Undersökningen är helt ofarlig men det kan komma rök från stuprör och avloppsbrunnar under tiden, även inomhus. Berörda fastighetsägare aviseras via brev.

Till arkivet