Sorry Helsingborg – ointressant vem som är miljöbäst

Miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) och miljöförvaltningens chef Jörgen Hanak, vidhåller att Aktuell Hållbarhets enkät inte tillför Landskrona stads miljöarbete.
Miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) och miljöförvaltningens chef Jörgen Hanak.

– Landskrona stad svarade inte på frågor om miljöarbete, skriver Mikael Salo chefredaktör på Aktuell Hållbarhet i ett pressmeddelande.

Av Sveriges 290 kommuner valde 43 att inte besvara tidningen Aktuell Hållbarhets enkät som ligger till grund för utmärkelsen Sveriges bästa miljökommun 2017, en titel som förövrigt förärades Helsingborg.
För tredje året i rad avstod Landskrona stad från att svara på enkäten.
Landskronas miljöchef Jörgen Hanak förklarade ifjol att beslutet att avstå ligger hos politikerna i miljönämnden men att man i grunden inte ser rankingen som särskilt meningsfull.
– Vi har ambitionen att arbeta långsiktigt med att skapa ett långsiktig hållbart samhälle. Kriterierna i Aktuell Hållbarhets enkät varierar över tid och det finns ingen kvalitetskontroll på inkomna svar. Många frågor har tolkningsutrymme som innebär att svaren är svåra att jämföra, sa han då och svaret idag, om än från politiken, är detsamma.
–  Det är av samma anledning som förut som vi avböjer att svara. En tävling är inte seriös om det inte finns kontrollfunktioner. Vilket det inte gör i det här fallet, anser Lilian Håkansson, (MP) ordförande i miljönämnden.

Uppenbart har de två grannstäderna olika syn på Aktuell Hållbarhets miljöenkät och frågan är väl då hur Landskrona kan bli en klimatsmartare stad om man fortsatt inte vill jämföra sig med andra städer.
– Vårt projekt heter klimatsmart stad. Vi tänker inte delta i nån tävling här heller, poängterar Lilian Håkansson.

Årets golfstad, Föreningsvänligaste staden, etcetera – Landskrona syns och hörs en del i andra sammanställningar, något som ofta anses positivt. Om nu Sveriges bästa miljökommun som trots allt gett Helsingborg gott om publicitet i veckan inte är något att hänga i julgranen är frågan hur man  ska jämföra olika städers miljöarbete.

–  Det går inte att jämföra olika städer för vi har inte samma geologi och geografi. Vi ska jobba för att Landskrona ska klara sig så bra som möjligt när klimatet förändras. Egentligen är det ointressant vilken stad som är miljöbäst, säger Lilian Håkansson.

– Vi i Landskrona jobbar för att Landskronaborna ska kunna andas frisk luft, ha rent vatten, kunna bada i ett rent hav och så vidare.

Chefredaktör Mikael Salo på Aktuell Hållbarhet håller inte med.
– Det är kommunerna som är motorerna i det svenska miljöarbetet eftersom de i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart samhälle. Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition. Hur bra Landskrona stads miljöarbete är har vi tyvärr ingen heltäckande bild av, säger han men ger inte upp, utan hoppas att Landskrona är med nästa år. 

Till arkivet