Slaget om nästa fasta förbindelse tar fart

Om Europaspåret ska bli verklighet krävs stora underjordiska satsningar mitt i centrala Köpenhamn. Lennart Cerder är projektledare för Europaspåret och är ofta ute i olika sammanhang och pratar om dess fördelar.
Om Europaspåret ska bli verklighet krävs stora underjordiska satsningar mitt i centrala Köpenhamn. Lennart Cerder är projektledare för Europaspåret och är ofta ute i olika sammanhang och pratar om dess fördelar.

– Matchboll HH, anser Danielsson.
– Glöm det!, hojtas det från Malmö.
– Vi viker inte ner oss. Med ett sådant case kör man enda in i kaklet, anser Strandberg.

Sverige och Danmark är nu överens om fortsatt arbete med ny Danmarksförbindelse, skriver Sverigeförhandlingen i ett pressmeddelande och förklarar att det ska göras en strategisk analys av de nyttor en eventuell fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan ge. Det talas nu om två alternativ – ett för väg och ett för både väg och järnväg. Järnvägen är dock endast tänkt för för persontransporter och inte gods som är Landskronas stora käpphäst i sammanhanget. Frågan är om inte tumskruvarna spänns åt för Europaspåret.

Det börjar så smått röra på sig i diskussionen om nästa fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark. Danmarks transportminister öppnade häromveckan för HH-förbindelsen. Greater Copenhagen vill att Öresundsbrokonsortiet redan i år får i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av en HH-förbindelse med finansiering och tidsplan. Samtidigt flaggar Malmö att man nu tillsammans med Köpenhamn tar nästa steg för att säkra bättre framtida spårförbindelser mellan städerna och regionerna, detta då man fått besked om att EU beviljat Interregionalt stöd för fortsatt planering för Öresundsmetron i en fjärde etapp.

Dagens besked från Sverigeförhandlingen ser man från Landskrona stad enbart positivt på.
– Det är bra att man nu på allvar utreder en fast förbindelse. Det gäller till exempel möjligheten att frakta gods, vilket inte är möjligt mellan Helsingborg och Helsingör, och det gäller restiderna. Europaspåret är oöverträffat när det gäller restider, slår kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) fast ännu en gång.

Öresundsbron tål fler transporter
Enligt dagens pressmeddelande från Sverigeförhandlingen  räcker kapaciteten på Öresundsbron ett bra tag framöver, men en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark kan ge positiva effekter så som större arbetsmarknad och ökat bostadsbyggande.

Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har persontrafiken över Öresund nästan fördubblats. Därför har frågan väckts om hur länge bron kommer att täcka upp de behov som finns och om det finns behov av en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark framöver. I september 2016 tillsattes därför en dansk-svensk arbetsgrupp med representanter från det danska Transportministeriet, Sverigeförhandlingen och Trafikverket.

Arbetsgruppen fick i uppgift att ta fram en gemensam prognos för Danmark och Sverige avseende gods- och persontransporter över Öresund med sikte på år 2040.  Den skulle besvara hur länge nuvarande kapacitet räcker samt vilka trimningsåtgärder som kan genomföras för att nyttja befintlig kapacitet på ett så effektivt sätt som möjligt.

Utredningen som nu är klar har inte visat några kapacitetsproblem på vare sig väg- eller järnvägssidan, som inte kan lösas med kompletterande investeringar på landsidan under överskådlig tid (ca 2050). Däremot konstateras att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle korta restiderna samt öka tillgängligheten och integrationen i den norra delen av regionen. Situationen med enbart en tågförbindelse över Öresund bedöms vara sårbar. Risken är liten, men ett längre avbrott för trafiken över Öresund får stora konsekvenser, inte minst för godstrafiken.

Vi är överens om att man bör titta vidare på tunnelförbindelser mellan Helsingborg och Helsingör men inte utifrån ett kapacitetsperspektiv utan utifrån andra aspekter som till exempel robusthet, en förbättrad bostadsmarknad, restidsvinster, arbetsmarknadsnyttor, miljönyttor, näringslivsnyttor, samhällsutveckling och sociala nyttor, säger HG Wessberg, förhandlare Sverigeförhandlingen.

Godstrafiken kommer att öka
– HH-förbindelsen innehåller inte en järnvägsanslutning för godstrafik. Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör skulle alltså inte möta den svenska exportindustrins behov av säkra, snabba och miljövänliga godstransporter till Europa, säger Torkild Strandberg och upprepar alla tidsvinster det skulle innebära med Europaspårsalternativet och vad bara det skulle innebära för den gemensamma arbetsmarknaden i regionen.

– Med HH-förbindelsen skulle vi stå kvar och stampa på samma tidsmarginaler som i dag.Vi står inför betydande klimatutmaningar. Mer gods behöver lyftas över till järnvägen. Europaspåret svarar mot denna utmaning. Förbindelsen kommer att kunna hantera alla slags järnvägstransporter: godståg, höghastighetståg och regionaltåg. Detta är unikt. Varken HH-förbindelsen eller metron mellan Malmö och Köpenhamn klarar detta, understryker Torkild Strandberg.

Från Trafikverkets sida ser man det som att uppdraget öppnar för ett fördjupat samarbete mellan Danmark och Sverige på nationell nivå.
–  Det är första gången som vi gjort så omfattande gemensamma prognoser av väg- och järnvägstrafiken över sundet. Det samarbetet kommer att fortsätta och utgöra en bra grund för samsyn kring kommande behov på båda sidor sundet och hur vi kan lösa dem, säger Lennart Andersson, regional direktör Syd i Trafikverket.

I analysen från Sverigeförhandlingen finns tunnel för två alternativ – ett för väg och ett för både väg och järnväg. Järnväg dock endast för persontransporter, ej gods. 

Detta trotsar Landskrona.
– Fakta och analys talar tydligt till Europaspårets fördel. Det kommer vi fortsätta berätta om, poängterar Torkild Strandberg.

Europaspårets mynning i Lundåkrabukten
Avslutningsvis. Nyligen skrev vi om att Lundåkrabukten får ett nytt naturreservat.
Frågan är om detta får någon påverkan på Europaspårets utveckling och eventuella dragning.
– Vi har ju träffat Länsstyrelsen och är överens om att det utvidgade naturreservatet inte ska påverka Europaspårets sträckning, säger Lennart Serder, projektchef för Europaspåret.

– Intresset för Europaspåret växer och jag är inbokad att hålla föredrag om det på flera Rotaryklubbar, bland annat i just Helsingborg. Även Föreningen för Samhällsplanering har Europaspåret på sin agenda och kommer sannolikt att ha ett seminarium om detta till hösten, avslutar Lennart Serder.

Trots allt prat om HH-förbindelsen så lever tanken om Europaspåret i allra högsta grad, åtminstone på sjätte våningen i Landskrona stadshus.

Fakta
Sverigeförhandlingen har enligt sitt direktiv i uppdrag att ta initiativ till och föra samtal med företrädare för Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att lämna ett förslag på hur den fortsatta hanteringen av frågan kan se ut.

Läs mer:
Lundåkrabukten får nytt naturreservat

 

 

 

 

 

Till arkivet