Annons

Vatten- och avloppsledningar ska bytas i Härslöv

Nya VA-ledningar ska i marken i Härslöv.

På uppdrag av Landskrona kommun kommer NSVA att byta ut VA-ledningarna i Mejerivägen i Härslöv.

Annons
 

Dricksvattenledningen i Mejerivägen är från 1959.  Ett flertal läckor är noterade och man har sett att ledningen är i dåligt skick. Utredningar har visat att även dag- och spillvattenledningarna är i dåligt skick och dessa behöver därmed också bytas ut.

Tänkt start för entreprenaden är vecka 27. NCC kommer då att påbörja förberedande arbetsuppgifter för att sedan återuppta arbetet i vecka 32. Arbetet påbörjas den 3 juli  och projektet beräknas att vara klart under hösten 2017.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser