DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sjukvården i Skåne

Sven Svederberg har en lång läkargärning bakom sig och debattera gärna situationen som råder inom sjukvården. – Nu är måttet rågat. Vården är i vissa stycken fritt fall och särskilt på sjukhusen med köer till operation och mottagningar, menar han.

I region Skåne är det med ledning och politiker som med Nalle Puh 
”Om man inte vet vart man ska, spelar det ingen roll vilken väg man tar”

2016 kom Statens sjukvårdsutredning som visade att i Sverige har vi koncentrerat vården till sjukhusen och byggt många och stora sjukhus. Detta har gjort vården svårtillgänglig. Nu blommar privat vård och privat telefonrådgivning upp. Ofta bemannade av den från de offentliga sjukhusen lediga läkare.

För att få mer pengar till vården när jag jobbade på sjukhuset på 70-talet var det beprövade och väl fungerande knepet att visa att pengarna inte räckte. Så är det fortfarande. Vad tror ni händer med chefer för enheter som gör av med mer pengar än de får? Precis rätt – ingenting. Många kliniker på sjukhusen  gick med underskott 2016 och fick anslaget  ökat (7,2 %). För närvarande pekar underskottet i SUS (Skånes universitetssjukhus) mot ca 500 miljoner kronor.

Sedan många år har regionen pratat om att satsa på primärvård och förebyggande vård. Som enda primärvård i landet fick primärvården i Skåne 2016 sitt anslag minskat (6,2%). Inte konstigt att personalen lämnar sina fasta tjänster och att vårdcentraler får läggas ner (den fjärde nu på gång). Många vårdcentraler, även en del privata, visar underskott vilket gör att arbetsbördan känns extra tung. Många läkare under utbildning ser också arbetet på sjukhusen som mer lockande. Nu har unga läkare som är intresserade av primärvården inget val för utbildningspengarna för nya allmänläkare är slut för i 2017.

Trots sjukhusens pengatillskott fungerar inte vården. Långa köer till mottagningar och operationer kvarstår. Så länge som Region Skåne förefaller sakna en kraftfull hälso- och sjukvårdsledning som styr och fattar beslut är nyttan av ännu mer pengar begränsad. Det var bra att Alliansen motsatte sig en skattehöjning för effekten hade blivit att ännu mer pengar runnit iväg utan kontroll.

I stora delar av Sverige har de lyssnat på statens sjukvårdsutredare Göran Stiernstedt och bestämt sig för att ändra kurs och satsa på primärvården. I Skåne får i stället primärvården ett sparbeting. I andra regioner har man likt utredaren förstått att utan en stabil och väl utbyggd primärvård kommer inte sjukvårdssystemet att klara sitt uppdrag. Bra utbildade och erfarna distriktsläkare leder till att patienterna hellre söker på vårdcentralen och att färre remitteras (5-6% remitteras av erfarna distriktsläkare mot upp till 20-25% av vissa läkare).

Det är inte heller enkelt att vara politiker eller hög tjänsteman för vården är mycket komplex och svår att genomlysa. Det är lätt att bli bländad av professorer och högteknologisk vård med de senaste landvinningarna. Men först gäller det att se till att vi bygger upp en en tillgänglig och trygg primärvård. 

På sjukhusets mottagningar finns patienter som lika gärna kan behandlas i primärvården. Risken är annars stor att det tar lång tid innan nya remitterade patienter kan tas emot och behandlas. När jag remitterar patienter akut vill jag att det finns kapacitet tillgänglig för en kvalificerad bedömning av en specialistkompetent läkare vilket nu sällan är fallet. 

Regionpolitikerna måste förstå att de är de som anger mål, inriktning och krav på sjukvården. Lika viktiga är kontrollerna. Har det blivit som vi beslutat? Och lika givet är att de som inte följt riktlinjerna har inte sitt gamla jobb kvar! Eller ska den nuvarande ledningen följa Nalle Puh råd ovan?

Min förhoppning är som hos Nalle Puh ”Om man tänker efter en stund kan det hända att man kommer fram till ett mycket viktigt beslut”. 

Sven Svederberg
Centerpartiet Landskrona

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet