Annons
Torsdagen den 20:e januari
2.7°C 12.7m/s
Dagens namn: Fabian, Sebastian

Lundåkrabukten får nytt naturreservat

Lundåkrabukten blir det tolfte skånska naturreservatet med marint skydd.

Området är aktuellt på många sätt. Det är ett paradis så här års för kitesurfare och från stadshuset har man länge slängt lystna blickar mot området då man i framtiden gärna ser en tunnelnedgång här för spårbunden trafik till Köpenhamn, det så kallade Europaspåret.  Nu har Länsstyrelsen gjort ett naturreservat av området.

Annons
 

– Lundåkrabuktens grunda sandbottnar med ålgräsängar och musselbankar är livsviktiga uppväxtmiljöer och skydd för många fiskar och vattenlevande organismer. Dessutom är havsområdet och strandängarna oerhört betydelsefulla för vadare och andra sjöfåglar, säger Per-Magnus Åhrén, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Starkare skydd
Naturreservatet omfattar drygt 3500 hektar i havet och 170 hektar på land (framför allt betes- och strandmark). På grund av de höga naturvärdena har Lundåkrabukten skydd som bland annat Natura 2000-område. Genom att göra Lundåkrabukten till naturreservat blir skyddet starkare. Det blir exempelvis totalförbud för vattenskoter, och det blir vissa begränsningar för kitesurfning.
– Vi vet att området är populärt bland kitesurfarna, men vi anser att det blir goda förhållanden för kitesurfning i Lundåkrabukten också framöver, även med restriktioner. Begränsningarna är nödvändiga för att skydda naturvärdena, inte minst fågellivet, där flera arter av sjöfågel har drabbats av vikande populationer på senare år. Lundåkrabukten är av stor betydelse för rastande och övervintrande fåglar, berättar Per-Magnus Åhrén.

Skabbarevet blir djurskyddsområde
Det angränsande Skabbarevet, värdefullt för knubbsäl och sjöfågel, blir djurskyddsområde, enligt ett separat beslut.

– Skabbarevet har också höga naturvärden, men det behövs ytterligare utredningar innan vi är beredda att göra det till naturreservat, säger Per-Magnus Åhrén.

Lundåkrabukten blir det tolfte skånska naturreservatet med marint skydd. Totalt skyddar de drygt 58 000 hektar havsmiljöer. 

Hur det nya naturreservatet påverkar Europaspårets utveckling och dragning får vi titta på under kommande vecka.

 

En kommentar till "Lundåkrabukten får nytt naturreservat"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Slaget om nästa fasta förbindelse tar fart

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser