Miljöförvaltningen kritiska till snabba processer

Miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) och miljöförvaltningens chef Jörgen Hanak, vidhåller att Aktuell Hållbarhets enkät inte tillför Landskrona stads miljöarbete.
Miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) och miljöförvaltningens chef Jörgen Hanak är överens om att de bör involveras tidigare i stadsbyggnadsförvaltningens planprocesser.

Miljöförvaltningen i Landskrona har de senaste åren upplevt att stadsbyggnadsförvaltningens planprocesser blivit allt mer tidsmässigt forcerade. Det har inneburit att de har haft svårt att hinna med kompletterande utredningar innan planerna ska antas i kommunstyrelsen. På onsdagen tog miljönämnden upp frågan och de håller med sin förvaltning. Därför har förvaltningschef Jörgen Hanak nu fått direktiv att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen. Målet är att miljöförvaltningen ska kopplas in i ett tidigare skede vid planprocesserna.

Ett av dessa projekt som är aktuellt just nu är Karlslund och planerna på en ny väg genom området som har skickats på remiss till miljönämnden.
– Vi fick ärendet den 20 april och svarade med ett yttrande den 18 maj. Men nu ska detaljplanen tas redan den 15 juni och vi har en hel del kritik, säger Jörgen Hanak.

I sitt yttrande skriver miljöförvaltningen följande. ” Men med tanke på att planen planeras att antas i kommunstyrelsen redan den 15 juni så är tidschemat mycket pressat. Eventuella kompletterande utredningar blir i stort sett omöjliga att genomföra på så kort tid.”

Miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) är helt överens med sin förvaltningschef.
– Så är det och det gäller inte bara i ärendet om Karlslundsvägen. Det gäller många projekt, säger hon.
– Men jag ser ingen anledning till varför vi inte skulle få vara med tidigare. Det är något som alla parter tjänar på. Jag är övertygad om att stadsbyggnadsförvaltningen tillgodoser våra önskemål, avslutar Lilian Håkansson.

Till arkivet