Annons

Krafttag ska tas mot plast

Treklövern vill få bort plastpåsarna i Landskrona.

Med anledning av den ökande mängden plastskräp har Treklövern tagit ett initiativ för att minska mängden plast i Landskrona. Bland annat hoppas man att plastpåsar helt ska upphöra.

Annons
 

På Miljöpartiets nyligen avslutade kongress var plastpåsens vara eller icke vara uppe på dagordningen. Det talades om förbud eller att med andra styrmedel typ högre skatter komma tillrätta med miljöboven.

– Vi har ett växande problem med plast och plastskräp i vårt samhälle. Användningen av engångsartiklar av plast, som plastpåsar, ökar. Så gör även mängden plastskräp. Vi ser detta i vårt hav och på våra stränder där stora mängder plast hamnar. Plast är ett för värdefullt material för att det ska slängas i naturen. Vi behöver se till att vi använder rätt plast på rätt plats, skriver Treklövern i ett pressmeddelande och understryker att återvinningen av plast måste öka och dålig och miljöfarlig plast ska bort.

Treklövern har därför bestämt att ta ett plastinitiativ i Landskrona stad.
– Vi kommer att ge förvaltningen ett uppdrag att se över hur gammal, farlig, plast kan fasas ut från kommunens verksamheter. Detta kan exempelvis, vara att få bort all plast med ftalater och PVC-plast.

Politikerna  vill dessutom att tjänstemännen ska kartlägga hur stadens återvinning av plast fungerar och vilka förbättringsmöjligheter som finns.

Treklöver vill se att staden inventerar förekomsten av mikroplaster och undersöka möjligheterna till att reducera mängden mikroplaster som släpps ut i havet. Målet är att helt få bort mikroplasterna från kommunens vattenrening. Mikroplast är små plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter.

Det hör till saken att naturen inte helt bryta ner plast, utan plasten bryts ner i mindre och mindre delar. Ju mindre plastpartiklarna är, desto större risk att de tas upp i de marina djurens vävnader. Musslor och andra djur som filtrerar vatten för att få i sig föda riskerar att samtidigt få i sig plastpartiklar.

Bort med plastpåsarna
Treklövern vill även att staden, i samverkan med handlarna, arbetar för att få bort plastpåsar från Landskrona.
– I dag tillverkas många plastpåsar av råolja. Plasten används oftast bara en gång och bränns sedan upp eller hamnar i naturen. Detta är ett stort slöseri av icke-förnybara naturresurser. Vi vill bidra till att användningen av plastpåsar minskar, och helst upphör, i Landskrona, skriver man vidare.

Slutligen avser Treklövern att initiera olika städprojekt med syfte att få bort plastskräpet. Detta gäller både i stadsmiljö och längs med kuststräckan.
–  Det är här vi ser konsekvenserna av att plast inte hamnar på återvinningsstationer utan släpps ut i naturen. Med dessa initiativ vill Treklövern ta ett samlat grepp kring problemet med plastnedskräpning. Målsättningen är att minska andelen plast i Landskrona, få bort mikroplasterna och öka återvinningen, avslutar man sitt pressmeddelande.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser