Gymnasiefriskola kan bli verklighet

Landskrona kan komma att få ett fristående gymnasium till läsåret 2018/2019.
Landskrona kan komma att få ett fristående gymnasium till läsåret 2018/2019.
Uppdaterad 20.00

Landskronas första fristående gymnasieskola på flera år kan snart bli verklighet. Det är Outstanding Education AB som skickat in en ansökan till Skolinspektionen. Skolans namn kommer att bli LA Highschool of Sports om tillstånd medges. Utbildningsnämnden kommer på onsdagens möte att titta på det remissvar som utbildningsförvaltningen författat. Där står att läsa att det är ”högst sannolikt att en nyetablering i Landskrona stad innebär en väsentlig förändring för den kommunala gymnasieskolans elevunderlag.”

De program som ansökan avser är Samhällsvetenskapligt program inriktning medier, information och kommunikation, Ekonomiprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering samt Handels- och administrationsprogrammet inriktning Handel och Service. Varav de tre sistnämnda programmen håller på att fasas ut ur den kommunala gymnasieskolan.

Anledningen till utbildningsförvaltningens oro är att den kommunala gymnasieskolan i kommunen just nu står inför stora förändringar då två enheter ska bli en till hösten. I detta arbete har man kalkylerat med ett visst antal elever. Det betyder att en ny gymnasieskola skulle innebära att kalkylerna spricker.
– Vi har genomfört stora förändringar som vi inte ser slutet på förrän om några år. Men skulle den nya gymnasieskolan får ett ok så kommer de att starta 2018-2019. Och vår bedömning är att en sådan etablering påverkar oss, säger Anders Grundberg, chef för utbildningsförvaltningen.

Han vågar inte sia om vilket beslut Skolinspektionen tar om nämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar.
– Det är svårt att göra en sådan bedömning. Men om de sätter sig in i vad vi gjort de senaste åren och vad vi har framför oss så blir jag lite förvånad om den nya skolan får ett ok.

Imorgon, onsdag, tar alltså politikerna utbildningsnämnden beslut om de ska ställa sig bakom förvaltningens remissvar eller om de ska välkomna den fria gymnasieskolan.

Noterbart är att både Praktiska gymnasiet, Campus Landskrona och Humanus har drivit gymnasiefriskola i Landskrona. Samtliga är nedlagda sedan några år.

Till arkivet