Annons

Församlingar tar sjundeklassare till Ven

Förra årets sjundeklassare under skoldagen som förlagts till Ven. Foto: Hjördis Thelander.

485 sjundeklassare från samtliga skolor i församlingarna Landskrona och Häljarp, deltar i skolprojektet Seven, som hålls på Ven den 10- 11 maj.

Annons
 

Seven, som är inne på sitt tredje år, skapades av Landskrona församling. Charlotte Winther, präst och Anna Carlströmer, pedagog, ansvarar för projektet.
– När vi startade hölls Seven under en enda dag, berättar Charlotte Winther. Trycket från skolorna blev enormt och förra året utökade vi arrangemanget till två heldagar. Då hoppade Häljarps församling också på ”tåget” och i stort sett all personal från de båda församlingarna hjälptes åt under två intensiva dagar.

Tycho Brahes tid
Seven är ett projekt med historiska förtecken, undervisningen förläggs till Tycho Brahes tid i slutet av 1500-talet, med historiska fakta kring hans liv och gärning.
– I år sammanfaller tidsperioden med Luthers reformation, som firar 500-års jubileum.

Förankrat i läroplanen
Ämnen som historia, geografi, matte, bild, religion, NO och hälsa/idrott, fördelas på vardera ”station”, där eleverna får utföra uppdrag under överinseende av kyrkans personal och sina lärare. Seven är skoltid och uppgifterna representerar den kunskap som eleverna ska tillägna sig under högstadiet.
– Lärarna får vårt instuderingsmaterial i god tid, för att förbereda sig själva och eleverna, berättar Anna Carlströmer.
– Ämnena är väl förankrade i läroplanen men är även uppbyggda kring hur vi som kyrka tänker om människors värde – där är vi tydliga med vem som är ”avsändare”. Ämnesmålen uppnås under dagen och lärarna kan använda uppgifterna som betygsunderlag.

Fantastiskt gensvar
Intresset för Seven-dagarna är mycket stort från skolornas sida.
-Vi är jätteglada att det blivit ett så fantastiskt gensvar, avslutar Charlotte Winther och Anna Carlströmer.

– Skolorna och lärarna är angelägna om att det blir fler Seven-arrangemang och vi försöker att tillmötesgå deras önskan. Nu hoppas vi bara på soligt och vackert väder den 10och 11 maj.

Per Johansson är till vardags präst i Landskrona församling under Seven-dagen ifjol rykte han in som geografilärare. Foto: Hjördis Thelander.

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser