Annons

Nya kliv i SKL:s företagsranking

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas.
Vid SKL:s senaste mätning visar det sig att företagarna i Landskrona är allt nöjdare med kommunens service.

Landskrona klättrar från plats 54 till 28 i Sveriges Kommuner och Landstings /SKL) ranking av företagsklimatet i 147 kommuner. Det är på området miljö- och hälsoskydd som de allra största förbättringarna i service har skett.
De områden som ingår i SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning är bygglov, räddningstjänst, markupplåtelse, serveringstillstånd samt miljö- och hälsoskydd. I jämförelse med andra kommuner med minst 40 000 invånare placerar Landskrona sig på fjärde plats i landet.

Annons
 

– Service till företagen är högt prioriterat inom Landskrona stad. Här ska det vara enkelt och roligt att driva företag, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona stad.

Att samtliga förvaltningar arbetat aktivt med att öka kundnöjdheten har gett resultat. Den senaste satsningen är utbildningen Förenkla helt enkelt, där tjänstemän och politiker får ytterligare kunskap om hur man kan utveckla kommunens kontakter med näringslivet.

När undersökningen genomfördes för första gången år 2013, fick fyra av fem myndighetsområden klart godkända resultat.
– Miljöförvaltningen släpade då efter övriga förvaltningar, men i de senaste årens mätningar har de gjort framsteg och nått ett avsevärt bättre resultat. I år har miljö- och hälsoskydd avancerat till ett indexvärde på 72, jämfört med ett värde på 67 år 2015.

Fakta/Företagsklimat 2016
Servicemätningen Öppna jämförelser: Företagsklimat har hittills genomförts vartannat år och Landskrona har tidigare deltagit 2013 och 2015. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Resultatet bygger på svar från företag som har betygsatt hur de upplever servicen i sina kontakter med myndigheterna, såsom tillgänglighet, bemötande, kompetens, information, rättssäkerhet och effektivitet.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser